CEO’s en andere leiders van vijftien vooraanstaande multinationals in Nederland , waaronder Shell, ING, en Philips, hebben vandaag een belangrijke stap ter bevordering van vluchtelingintegratie gezet door meer hulp toe te zeggen aan vluchtelingen in binnen- en buitenland. Dit werd vanmiddag bekend gemaakt tijdens de eerste Dutch Business Summit on Refugees, een initiatief van het Tent Partnership for Refugees in samenwerking met Accenture, Rabobank en Unilever. De deelnemende bedrijven hebben concreet toegezegd vluchtelingen in dienst te nemen, hen te helpen met het opzetten van een bedrijf of hun leefomstandigheden en toekomstkansen te verbeteren. Deze toezeggingen zullen leiden tot meer dan 3.500 nieuwe banen voor vluchtelingen, alsmede betere toegang tot basis diensten voor meer dan 10.000 vluchtelingen.

“Het is niet alleen goed dat bedrijven vluchtelingen helpen, het is zakelijk gezien ook verstandig,” zegt Hamdi Ulukaya, oprichter van het Tent Partnership for Refugees en CEO van Chobani, de grootste producent van Griekse yoghurt in de Verenigde Staten. “Ik ben trots op de Nederlandse bedrijven die vandaag bijeen zijn gekomen en een concrete toezegging hebben gedaan. Veel vluchtelingen zullen hier blijven. Dat biedt bedrijven de kans om getalenteerde mensen met een enorm doorzettingsvermogen een plek te geven in hun bedrijf, en daarmee in de economie en de samenleving een rol van betekenis te laten spelen. Het moment dat een vluchteling een baan krijgt, is het moment dat hij ophoudt vluchteling te zijn. Een magisch moment.”

Tijdens de summit hebben de deelnemers besproken hoe Nederlandse bedrijven de kennis, vaardigheden en het talent van de meer dan 100.000 vluchtelingen in Nederland beter kunnen benutten.

“Als werkgevers er niet in slagen vluchtelingen op te nemen in hun personeelsbestand, gaat veel talent verloren” zegt Irine Gaasbeek, Country Managing Director van Accenture Nederland. “Met hun verschillende achtergronden, bieden vluchtelingen bedrijven juist potentieel, andere expertise, nieuwe perspectieven en bewezen veerkracht. Het aannemen van vluchtelingentalent is een geschenk aan jezelf en aan je organisatie.”

Wiebe Draijer, CEO Rabobank, ligt toe: “Als maatschappelijke bank met een missie, hebben wij de Dutch Business Summit samen met het Tent Partnership for Refugees mede georganiseerd. De vluchtelingen situatie is een belangrijk onderwerp in Nederland en één die wij als Rabobank een warm hart toedragen. Mijn wens voor de toekomst is dat wij opnieuw een land zullen zijn dat in staat is vluchtelingen die zich gedwongen voelden hun land te verlaten te laten integreren en hen te verwelkomen in onze samenleving als een plaats waar ze succesvol kunnen zijn. Dit helpt hen en maakt ons een beter land. Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol bij het creëren van zinvolle kansen voor vluchtelingen om hen te helpen integreren in onze samenleving.
De bedrijven spraken ook over de strategische noodzaak voor ondernemingen om manieren te vinden om vluchtelingen in het Midden Oosten, Afrika en Latijns Amerika, waar de meerderheid van vluchtelingen zich bevindt, te ondersteunen.

Paul Polman, voorzitter van de Internationale Kamer van Koophandel: ”Het is van groot belang dat wereldwijd opererende bedrijven nadenken over wat ze kunnen doen voor vluchtelingen, vooral uit zogenaamde frontlinielanden zoals Turkije, Jordanië en Ethiopië, waar enorme aantallen vluchtelingen verblijven.
Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om vluchtelingen te helpen met integreren in de lokale gemeenschap en om voorwaarden te scheppen die uitzicht bieden op een waardig bestaan, waarin vluchtelingen zichzelf en hun gezinnen kunnen onderhouden. Dat is goed voor zowel de samenleving als bedrijven.”

De aanwezige bedrijven zijn lid van het wereldwijde Tent-platform van meer dan 120 ondernemingen die vluchtelingen ondersteunen. Het Tent-platform helpt bedrijven met het bepalen van een effectieve, pragmatische aanpak en laat ze van elkaar leren. Klik hier voor een overzicht van de partners van Tent.

 Commitments bedrijven

 • Accenture zal 100 vluchtelingen in dienst nemen tussen nu en 2025 en voor 150 vluchtelingtalenten mentorrelaties met Accenture-personeel opstarten. Ook zal Accenture 15 trainingsbijeenkomsten ter ontwikkeling van IT-vaardigheden organiseren en tenminste 10 business partners motiveren om de integratie van vluchtelingentalent in Nederland te stimuleren. Tegen 2025 zal Accenture zo’n 1 miljoen Euro geinvesteerd hebben in integratiebevordering van vluchtelingen in de Nederlandse arbeidsmarkt.
 • Rabobank wil de komende twee jaar 60 vluchtelingen perspectief bieden om de Nederlandse arbeidsmarkt te betreden. Dat kan zijn door ze een concrete baan aan te bieden, maar ook door werkervaringsplaatsen, een stage of een opleidingsklas te volgen binnen de IT afdeling. Dit past binnen de diversiteitsambities van de Rabobank. Daarnaast blijft Rabobank via de Rabobank Foundation organisaties die vluchtelingen helpen ondersteunen. Voorbeeld hiervan zijn De Werkclub, Sheltersuit, Sûr Atelier en Sarban.
 • ING zal een lening van 10 miljoen Euro verstrekken om te helpen met het lanceren van 24 nieuwe bedrijven door Syrische vluchtelingen in Turkije en kwetsbare leden van de Turkse gastgemeenschap in de regio’s Gaziantep, Adana, Sanliurfa en Hatay, evenals honderden aanverwante start-ups ondersteunen met trainings- en mentormogelijkheden, met als doel om uiteindelijk 2.200 nieuwe banen in Turkije te creëren. Afhankelijk van het succes in het eerste jaar, zullen ING en haar partners onderzoeken of het project nog vier jaar langer kan worden uitgebreid.
 • Shell zal de komende drie jaar werken aan de ondersteuning van ontheemden en hun gastgemeenschap door middel van het uitbreiden van meer en schonere energievoorzieningen. In nauwe samenwerking met partners uit de humanitaire en private sector, zal Shell een market-based plan invoeren om de toegang tot energie bereikbaar te maken voor vluchtelingen, met een eerste focus op gebieden rond de Sahara. Shell zal vluchtelingen, gastgemeenschappen, energieondernemingen en humanitaire medewerkers uitrusten met relevante data, vaardigheden en financiële middelen om lokale energiemarkten op te zetten. Shell heeft als doel gesteld deze schaalbare, reproduceerbare en duurzame aanpak eind 2019 te testen met een pilot.
 • Philips zal de komende 5 jaar (2019-2024) ernaar streven 100 vacatures in Nederland en Duitsland door vluchtelingen te laten vervullen. Dit sluit aan op het bestaande Inclusie- en Diversiteitsbeleid van Philips. De afgelopen 30 jaar streeft Philips ernaar om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen integreren. Philips werkt al met programma’s om vluchtelingen te trainen onder leiding van een mentor om integratie in het bedrijf te vergemakkelijken.
 • De Philips Foundation zal samenwerken met Hospitainer om een ziekenhuis uitgerust met 50 bedden en een Eerste Hulp en Moeder-en-Kind afdeling in het Al-Hol vluchtelingkamp in Syrië voor meer dan 70 duizend mensen in nood, in te richten met medische apparatuur. De Philips Foundation gelooft in toegang tot goede gezondheidszorg voor iedereen en deze stichting is vastbesloten om haar steentje daaraan bij te dragen.
 • Signify Foundation zal een bijdrage leveren door energievoorzieningen en leefomstandigheden voor vluchtelingen en asielzoekers in Rhino camp, Noord-West Uganda, te verbeteren. De komende twee jaar zal de Signify Foundation vijf zogenaamde Community Lighting Centers opzetten, gebieden die de grootte hebben van een klein voetbalveld en verlicht zullen worden met zeer efficiënte, op zonne-energie brandende LED-verlichtingssystemen. Zodoende worden 5000 vluchtelingen van licht voorzien. In deze centers wordt ook een winkel van energie voorzien, afhankelijk van de behoefte van de betreffende gemeenschap. Dertig jonge vluchtelingen zullen worden getraind in technische en bedrijfsvaardigheden, zodat ze de verantwoordelijkheid van het onderhoud en management van de centers kunnen dragen. Daarnaast zal de Signify Foundation de Danish Refugee Council ondersteunen met fondsen om vluchtelingen kleine bedrijven op te laten zetten. Dit is een kopie van de samenwerking die de Signify Foundation al eerder had met de Danish Refugee Council om levensonderhoud- en energievoorzieningen te creëren in Tanzania.
 • Hilton wil in 2030 zo’n 10.000 vluchtelingen in Europa hebben bereikt via diverse interne kanalen (opleidingen, donaties), de logistieke keten (inkoop) en operationele inzet (banen). Dit initiatief sluit aan bij de belofte van september 2018 om in 2030 wereldwijd 16.000 vluchtelingen te helpen.
 • HP gaat proeftrajecten draaien met HP School Cloud, een nieuwe technologie die rechtenvrije leermaterialen beschikbaar stelt aan vluchtelingen in plattelands- en achtergestelde gemeenschappen in Oeganda. HP en haar partners, waaronder Education Cannot Wait, UNHCR en Learning Equality, starten met drie scholen. Afhankelijk van het succes van de proef kan het initiatief uitgroeien tot vijftien scholen in Oeganda, waarmee ongeveer 5.000 kinderen bereikt worden, en zal het uitgebreid worden naar andere landen.
 • ManpowerGroup gaat zich sterk maken om in 2020 nog eens 250 vluchtelingen in Nederland aan vast werk te helpen. ManpowerGroup geeft hiermee een vervolg aan het succes van 2017 en 2018, toen het over de wereld meer dan 10.000 vluchtelingen in duurzame projecten werkgelegenheidsmogelijkheden bood. Dit was in samenwerking met eigen cliënten, zakelijke partners, Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Daarnaast gaat ManpowerGroup mogelijkheden onderzoeken om bestaande lokale programma’s op te schalen in Latijns-Amerika, Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
 • Unilever gaat zich in samenwerking met UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, inspannen om Syrische vluchtelingen in Libanon betere toegang te geven tot schoon water en sanitaire voorzieningen. De Lifebuoy Mum’s Shining Hands-partnership zal 10.000 Syrische moeders en hun kinderen ondersteunen met gemeenschapsprogramma’s en de distributie van zeepproducten, om de lichamelijke hygiëne te verbeteren.
 • Randstad gaat mogelijkheden verkennen om meer mensen te bereiken met haar werkgerichte opleidings- en begeleidingsprogramma’s, om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Randstad wil de komende twee jaar 1.000 extra vluchtelingen bereiken in Europese landen, waaronder Zweden, België, Duitsland, Italië en Nederland, en in Australië. Randstad wil ook kijken of het deze programma’s in andere landen kan implementeren. Op dit moment heeft Randstad met haar initiatieven minstens 5.000 vluchtelingen bereikt.
 • Dura Vermeer gaat de komende drie jaar minimaal 45 vluchtelingen in dienst nemen of elders aan werk helpen. Dat zullen vaste banen zijn in de Nederlandse bouw. Vluchtelingen die hun tweejarige bouwkundige opleiding aan de Hogeschool Rotterdam hebben voltooid, krijgen gegarandeerd een hoogwaardige technische functie in de bouwsector, bij Dura Vermeer dan wel bij bedrijven van partners. Dura Vermeer gaat ook de Stichting Nieuw Thuis Rotterdam helpen om vluchtelingen betere kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Hiervoor zal Dura Vermeer stages aanbieden en het eigen netwerk openstellen. Verder zal Dura Vermeer haar leveranciers stimuleren om meer te doen voor vluchtelingen en zal het bedrijf zich inspannen om de beeldvorming rond werk en vluchtelingen in positieve zin bij te stellen.
 • ABN AMRO wil in 2021 80 vluchtelingen in dienst hebben genomen, als onderdeel van haar Reboot-programma. Dit programma ging in 2017 van start om vluchtelingen aan werk te helpen bij ABN AMRO in Nederland. In het kader van het Reboot-programma zullen alle ‘Rebooters’ een uitgebreid eenjarig coaching programma doorlopen. Dit programma bestaat uit taaltraining, culturele training en interactieve coaching sessies met managers, gericht op persoonlijke ervaringen. Het initiatief biedt vluchtelingen toegang tot voltijdbanen in Nederland, terwijl ABN AMRO de kans krijgt om vacatures in te vullen voor een verscheidenheid aan functies binnen de organisatie.
 • Asito gaat de komende twee jaar minstens 50 vluchtelingen aannemen, waar mogelijk op voltijdfuncties. Daarnaast zal Asito breder aandacht vragen voor het werven van vluchtelingen. Zo gaat het bedrijf cliënten en andere schoonmaakbedrijven aanmoedigen om vluchtelingen in dienst te nemen en wil het lokale en landelijke regelgeving voor indienstneming van vluchtelingen helpen versoepelen.
 • Dental Care Professionals gaat 60 vluchtelingen met een tandheelkundige of tandtechnische opleiding helpen om binnen drie jaar werk te vinden binnen een Nederlandse tandzorgpraktijk. Door vluchtelingen die als tandarts zijn opgeleid werkervaring te laten opdoen, kunnen zij zich beter op hun examens voorbereiden en maken ze meer kans op registratie in het register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Dental Care Professionals zal banen zoeken, waarbij een gevestigde tandarts een vluchteling-tandarts zal begeleiden en coachen. Verder zal Dental Care Professionals er bij de Nederlandse overheid op aandringen beleid te ontwikkelen voor BIG-registratie, zodat vluchteling-tandartsen makkelijker aan de slag kunnen in Nederland, waar een aanzienlijk tekort aan tandartsen bestaat.
 • Arcadis zal de komende drie jaar 45 vluchtelingen aannemen in Europese landen, als onderdeel van het diversiteits- en inclusieprogramma. Arcadis geeft vluchtelingen de kans om gedurende 3 maanden een module rondom ingenieurswerk en soft skills te volgen. Een aantal van hen zal vervolgens worden uitgenodigd om een jaar lang werkervaring op te doen binnen Arcadis. Na een definitieve selectie uit die groep zullen de meest geschikte kandidaten een een vast contract aangeboden krijgen.

Photo credits: EyasPhotography.