Sapana Village Pvt. Ltd. is een werkgelegenheidsproject, vooral voor de Tharu’s, de oorspronkelijke bewoners in het zuiden van Nepal. Zij leefden vroeger in de jungle, maar door natuurbeschermende maatregelen is hun traditionele manier van leven niet meer mogelijk. Nu laten ze de toeristen kennismaken met hun cultuur, manier van leven, kunst en religie. Dit gaat gebeuren in Sapana Village, een hotel dat met Nederlandse steun wordt gebouwd in de buurt van het Chitwan Park, een werelderfgoed dat beroemd is om zijn neushoorns, tijgers en garials (zeldzame krokodillen).

Meebouwen

Het hotel moet nog gebouwd worden. Voor de investering worden aandelen verkocht. Ook de Nederlandse overheid draagt een steentje bij. De Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling verdubbeld het bedrag dat wij aan aandelen verkopen.
Bedrijven en particulieren kunnen vanaf € 65,- blijk geven van hun maatschappelijke betrokkenheid.

Self supporting

Hoe meer aandelen er verkocht worden, hoe meer toekomst Sapana Village heeft. Het hotel wordt meer dan alleen maar een gastenverblijf. Het is de bedoeling om van Sapana Village een dorp te maken met winkeltjes en ateliers, maar ook met projecten voor bejaardenopvang, weduwenopvang, een schooltje, een bibliotheek en een medisch post. Dit wordt gerealiseerd dankzij donaties uit Nederland, maar vooral ook met de winst die het hotel maakt. De visie van Do-It op ontwikkelingshulp is immers dat de bevolking door haar eigen inspanningen – en gefaciliteerd door de nodige hulp van buitenaf – self supporting moet worden. Ontwikkelen is ondernemen. Alleen dan is er zicht op duurzame onafhankelijkheid. Alleen dan kunnen zij hun droom (sapana in het Nepalees) verwezenlijken en trots zijn op hun eigen prestaties.

Armoedebestrijding
Naast de mogelijkheid om aandelen te kopen kunnen bedrijven blijk geven van hun maatschappelijke betrokkenheid door het armoedemanifest te ondertekenen. Dit is een ander initiatief van Stichting Do-It: www.armoedemanifest.nl.

Over Stichting Do-It

Stichting Do-It is een kleine Nederlandse vrijwilligersorganisatie. Wij proberen het welvaartsniveau van de armste mensen in Nepal te verbeteren, door middel van werkgelegenheidsprojecten en door projecten op onderwijsgebied. Vanuit Nederland worden deze projecten intensief begeleid en gecontroleerd. Die begeleiding kan inhouden het verstrekken van startkapitaal, maar houdt vooral een intensieve coaching en supervisie in.

Over de NCDO (subsidiegever)
De NCDO, de Nationale commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, wordt door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking gefinancierd.