Nederlanders willen dit jaar vaker op de fiets naar het werk. Begin 2020, voordat COVID-19 zijn entree maakte, fietste 46 procent af en toe naar het werk en deed 19 procent dit dagelijks. Ruim een jaar later is bijna de helft van de Nederlanders voornemens per e-bike of fiets naar het werk te gaan en bijna een kwart van de werkende Nederlanders wil dat post-corona zelfs op dagelijkse basis gaan doen. Kortom, werkend Nederland kiest vaker voor de fiets, maar dat kan nog veel vaker. Dit en meer concludeert ALD Automotive uit een onderzoek onder ruim 1.000 werkende Nederlanders naar de motivatie en bereidwilligheid om de fiets voor woon-werkverkeer te gebruiken.

Het is voor het tweede jaar op rij dat ALD Automotive onderzoek deed naar de fiets voor het woon-werkverkeer. De bereidwilligheid om de fiets te pakken naar het werk is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Waar in 2020 maar liefst 34 procent aangaf nooit de fiets te gebruiken voor woon-werkverkeer, geldt dat nu nog voor slechts 27 procent. Een daling van maar liefst 7 procent. Afgezet tegen de totale beroepsbevolking (CBS januari 2021: 9,3 miljoen werkenden) gaat dat om een groep van 651.000 mensen die eerst niet fietste en post-corona van plan is dat wel te gaan doen.

“Dit is niet los te zien van de opmars van de e-bike en speed pedelec”, zegt Lonneke van der Horst, Strategy Director bij ALD Automotive. “Mensen hebben aandacht voor hun gezondheid, willen het drukke verkeer vermijden en iets doen voor het milieu. De e-bike draagt daaraan bij.” De resultaten uit het onderzoek ondersteunen de mening van Van der Horst. Vitaliteit, lage kosten, spitsmijden en duurzaamheid spelen een belangrijke rol in de keuze voor de fiets of e-bike. Waar COVID-19 een jaar geleden voor 14 procent van de ondervraagden nog een reden was om de fiets te pakken, geeft slechts een enkeling (1 procent) dit nu nog als reden om de fiets te pakken.

Grotere afstanden overbruggen met de e-bike en speed pedelec

Mocht afstand niet meespelen, dan pakt 5 op de 10 professionals het liefst de fiets voor woon- werkverkeer, 4 op de 10 de auto en slechts 1 op de 10 het ov. Uit eerder onderzoek weet ALD Automotive dat 6 op 10 leaserijders graag een fiets of e-bike naast de auto zou willen gebruiken. Toch staat de tweewieler vaker stil dan nodig is. De woon-werkafstand is voor veel professionals op dit moment de grootste barrière om de fiets naar het werk te pakken. 85 procent geeft aan vaker te gaan fietsen als zij dichterbij zouden wonen. 6 op de 10 werkende Nederlanders vinden dat zij te ver weg wonen om een fiets of e-bike te gebruiken voor woon-werkverkeer. Dat is een misvatting volgens Lonneke van der Horst: “Bijna driekwart (74 procent) van de ondervraagden woont binnen een straal van 20 kilometer van het werk, blijkt uit het onderzoek. “Dat geeft aan dat er nog veel potentieel is. De e-bike en de speed pedelec kunnen een sleutelrol vervullen om dit potentieel te benutten.” Met een e-bike is een enkele reisafstand van 15 à 20 kilometer binnen 45 minuten afgelegd. Met een speed pedelec, met een maximale snelheid van 45 kilometer per uur, kan je zelfs grotere afstanden afleggen.