Nederlandse consumenten zijn bewuster van hun plasticgebruik en meer geïnteresseerd in plastic dan een jaar geleden (74%). De meeste mensen weten wat recyclebaar plastic is (91%) en proberen hun afval zoveel mogelijk te scheiden (86%). Bijna de helft van de Nederlanders (43%) heeft wel eens van biobased plastic gehoord. Toch weet slechts 4% goed wat het inhoudt. Biobased plastic is een duurzamer alternatief voor plastic en is gemaakt van hernieuwbare bronnen zoals suikerriet.

Nederlanders zijn geïnteresseerd in recycling en plastic maar weten niet goed wat het verschil is tussen de verschillende soorten plastics (81%). De meeste consumenten staan open voor meer informatie over duurzaam plastic (82%). Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1.000 Nederlandse consumenten, uitgevoerd door Motivaction in opdracht van Braskem, een producent van biobased plastic. Na een toelichting over biobased plastic zegt bijna de helft van Nederland (45%) voor een product met biobased plastic te kiezen als dat kan. Ruim een derde (35%) heeft ook meer geld over voor het biobased alternatief. Daarnaast denkt 69% van de Nederlandse consumenten dat als we meer gebruik maken van biobased plastic, dit helpt om de klimaatdoelstellingen van het Parijs-akkoord te halen.

Consument kijkt naar overheid en bedrijven om aandeel biobased plastic te vergroten

Uit het onderzoek blijkt dat consumenten de verantwoordelijkheid voor het gebruik van duurzaam plastic vooral bij de overheid en bedrijfsleven leggen. De meerderheid (86%) vindt dat de overheid strengere eisen moet stellen aan bedrijven voor het gebruik van plastic. Daarnaast verwachten Nederlanders (83%) van bedrijven dat deze ook zelf hun plastic door biobased alternatieven vervangen en dat ze meer vervangen dan wat van hen gevraagd wordt (74%). Ook zou 87% van de consumenten het waarderen als supermarkten biobased alternatieven zouden aanbieden.

Wat is biobased plastic?

 • Wat betekenen de verschillende termen?
  • Biobased plastic gaat over de oorsprong van het materiaal. Biobased plastic wordt gemaakt van een hernieuwbare grondstof, zoals suikerriet. Regulier plastic wordt gemaakt van fossiele grondstoffen.
  • Biologisch afbreekbaar plastic gaat over de afbraak van het plastic. Biologisch afbreekbaar plastic wordt door micro-organismen afgebroken. Dit breekt in de praktijk vaak alleen af in een composteerinstallatie.
  • Bioplastic doelt op biobased plastic en/of biologisch afbreekbaar plastic. Er zijn dus drie soorten bioplastic:
   • Biobased plastic dat biologisch afbreekbaar is
   • Biobased plastic dat niet biologisch afbreekbaar is maar recyclebaar
   • Regulier plastic (op fossiele basis) dat biologisch afbreekbaar is
 • Biobased plastic dat niet biologisch afbreekbaar is kan met de reguliere plastic recyclingcyclus mee.
 • Biobased recyclebaar plastic is van dezelfde kwaliteit en veelzijdigheid is als regulier plastic
 • Naast het besparen van fossiele brandstoffen, heeft biobased plastic de eigenschap om CO2 te besparen. Planten gebruiken CO2 om te groeien en van deze planten wordt kunststof gemaakt. In dit biobased plastic wordt de CO2 blijvend opgeslagen. Braskem produceert per jaar ongeveer 200.000 ton biobased plastic, waarmee per jaar ongeveer 600.000 CO2 wordt bespaard.

‘’Het onderzoek laat zien dat consumenten bewuster om willen gaan met plastic en meer informatie willen over het onderwerp. Ook zien we een groeiende belangstelling voor biobased plastic, wat aantoont dat consumenten oplossingen willen om de voordelen van plastic te benutten, maar op een duurzame manier. Daarnaast verwacht de consument actie van de overheid en bedrijfsleven om het gebruik van bioplastics te stimuleren,’ aldus Marco Jansen, Director of Circular Economy and Sustainability in Europe and Asia en Global Director of Bioplastics bij Braskem. ‘’Er moet daarom meer voorlichting komen over verschillende soorten plastics en hun duurzaamheidsvoordelen. Daar helpen wij graag bij’’.