De Innovation Expo is het grootste innovatie-event van Nederland en vindt plaats op 14 april 2016. Nederland presenteert zich tijdens zijn EU-voorzitterschap als Sustainable Urban Delta: een groene, creatieve megastad die vooroploopt in het ontwikkelen van innovaties zoals fotonica, zelfrijdende auto’s en biobased productie.

De expo toont 200 exposanten en organiseert 25 bijeenkomsten met top sprekers over innovatie en de global challenges. Minister-president Rutte zal een zevental veelbelovende disruptive innovators interviewen, onder wie Ton Backx, die in Nederland met fotonica de opvolger van Sillicon Valley wil maken Minister Kamp opent het Biobased Huis en zal Green Deals en een City Deal ondertekenen. Minister Schultz van Haegen en Staatssecretaris Dijksma bezoeken in de middag de expo, samen met circa 50 EU-ministers en leden van de Europese Commissie. De transportministers arriveren met zelfrijdende auto’s, de milieuministers per solarboot. Verder vindt er de prijsuitreiking van de Challenge Stad van de Toekomst plaats.

Er komen ruim 4000 bezoekers, waaronder buitenlandse handelsdelegaties, Nederlandse ondernemers, wetenschappers, studenten en beleidsmakers.  Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid geven de expo samen vorm. Vanuit het bedrijfsleven zijn de topsectoren, MKB en start-ups betrokken.

Het initiatief voor dit tweejaarlijkse evenement (eerder: Innovatie-estafette) ligt bij de ministeries van IenM, EZ en BZK. De dag sluit aan bij de nieuwe branding van de Nederlandse Topsectoren, de Nationale Omgevingsvisie en Agenda Stad: Nederland werkt aan oplossingen voor de global challenges en wil zijn kennis delen.

Royal HaskoningDHV verzorgt de sessie ‘Making Cities Future Proof‘ in de hoofdzaal (10:30-11:30). Onder leiding van Jan de Wit (Director Advisory Group Smart Urban Environment bij Royal HaskoningDHV) zullen de volgende sprekers in deze sessie optreden:

 • Marije Hulshof – Royal HaskoningDHV Executive Council – Business Line Director Industry & Building
 • Maarten Hajer – Universiteit Utrecht – Faculteitshoogleraar Urban Futures
 • Sokwoo Rhee – National Institute of Standards and Technology (NIST) – Associate Director of Cyber-Physical Systems Program

Voorbeelden van de 200 exposanten
 • Google kondigt met  TNO en gemeente Amsterdam een wereldwijd unieke samenwerking aan op het gebied van de inzet van big data voor traffic control.
 • Het biobased huis is een demowoning waarin de wanden zijn afgewerkt met lijnolieverf, het tapijt is gemaakt van oude visnetten en de elektriciteit van plantjes komt.
 • Finalisten van www.Challengestad.nl tonen oplossingen voor de stad van de toekomst zoals het ecosysteem voor circulaire productie door Bluecity010 en slimme oplossingen voor het creëren van verblijfsruimte in leegstaande panden zoals LOFT2GO van Urban Popup.
 • Car as a powerplant: Waterstofauto’s die woningen van stroom voorzien – uitgewerkt in de Green Village
 • Slimme wegen, geluidsabsorberend en recyclebaar door gebruik van Bio-asfalt,en uitgerust met vernuftig gebruik van big data vormen de Innovatieve Weg (o.a. RWS)
 • Smart mobility om doorstroming, en veiligheid op de weg te verbeteren zoals Truck Platooning (ITS Corridor) en vormen van slimmer reizen voor een betere bereikbaarheid
 • De intelligente fiets van TNO die zorgt voor meer comfort en veiligheid.
 • De volgende stap in 3d printen met de MX3D printed bridge.
 • GEOWALL heeft een nieuwe waterkering ontwikkeld om oevers op een natuurlijke manier te beschermen met modder.
 • Black Bear recyclet carbon black uit autobanden, hetgeen leidt tot aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot.
 • Safe bij design (RIVM) met innovaties waarbij duurzaamheid en veiligheid al in de ontwerpfase van producten wordt ingebouwd.
 • Verschillende vernieuwingen op voedselgebied: Zeewaar, de eerste zeewierboerderij van Nederland en Proti-Farm, nutriënten uit insecten.
 • Glowing Trees, planten als straatverlichting
 • Groasis, maakt teelt mogelijk  in zeer droge gebieden
 • BerkiCold, een volledig  biobased blusmiddel.

Meer informatie op www.innovatie-estafette.nl

Innovation-expo-2016