Bij de argumenten domineert het -eigen belang’ van de bedrijven. Men vindt dat door het certificatieproces het bedrijf veel beter op orde is geraakt, dat er aantrekkelijke besparingen in de bedrijfsvoering worden gerealiseerd, dat het certificaat een goed verkoopargument is tegenover de klanten en dat er minder -gezeur’ met de vergunningverlenende overheden is.
Ook argumenten van -maatschappelijk verantwoord ondernemen’ worden genoemd, maar het zakelijk eigen belang blijkt te overheersen.
Dat de helft van de bedrijven ook letterlijk geld verdient aan het hebben van een gecertificeerd milieuzorgsysteem, is een onverwachte uitkomst. Hoewel de extra winst voor veel bedrijven niet gemakkelijk te kwantificeren is, komen de bedrijven die daar wel zicht op hebben met schattingen die gemiddeld neerkomen op een extra winst van zo’n 60.000 euro per jaar.
Dit bleek gisteren toen het 1000-ste ISO 14001-certificaat in Nederland werd uitgereikt aan het bedrijf Gispen International uit Culemborg, een fabrikant van kantoormeubilair.
Gispen wilde zijn milieuzorgsysteem laten certificeren, omdat men verwacht dat duurzaam produceren een onontkoombare voorwaarde voor het bedrijfsleven wordt. Gispen-directeur Pieter Noorlander: “Duurzaam produceren wordt volgens ons een absolute randvoorwaarde om ook in de toekomst je producten in Nederland te kunnen blijven vermarkten en produceren. Bij de overheidsinstellingen zien we nu al dat ze steeds vaker vragen naar de milieubelasting van onze producten.”
Internationaal is Nederland met 1000 gecertificeerde bedrijven koploper. “Maar in absolute zin zullen we snel ingehaald worden door o.a. de Aziatische landen, die het belang van een goede bedrijfsmilieuzorg ook heel duidelijk zien”, zegt SCCM-directeur Frans Stuyt. Hij is er beslist niet ongelukkig mee dat het eigen belang voor het bedrijfsleven domineert. “Eigen belang is de beste waarborg voor een gezonde ontwikkeling van de milieuzorg bij de bedrijven. Nee, er is dus geen sprake van een of andere geheimzinnige golf van onbaatzuchtige liefde voor het milieu die door het bedrijfsleven gaat.”
Gecertificeerde bedrijven komen in alle branches van het bedrijfsleven voor. De papierindustrie heeft het hoogste percentage gecertificeerde bedrijven (bijna 90%). Onder de duizend gecertificeerde bedrijven zitten zowel grote, middelgrote als kleine bedrijven.
Alle grote Nederlandse industriële bedrijven als Akzo, Philips, Shell en Corus hebben inmiddels een ISO 14001-certificaat.
Als de voordelen zo duidelijk zijn, waarom hebben dan niet nog meer bedrijven een certificaat? Die vraag is in het Intomart-onderzoek ook voorgelegd aan de reeds gecertificeerde bedrijven. De helft denkt dat het komt door -angst voor de kosten’ en -de tijd die het kost’. Maar -onbekendheid’ wordt ook genoemd.
Daarom vindt 70% van de gecertificeerde bedrijven dat de overheid moet bevorderen dat meer bedrijven hun milieuzorgsysteem laten certificeren. Een kwart van de bedrijven pleit voor een financiële aanmoedigingspremie vanuit de overheid, een kwart vindt dat de overheid strenger moet worden voor niet-gecertificeerde bedrijven.