In 2013 is gestart met de ontwikkeling van de nieuwe internationale richtlijn ‘Duurzaam Inkopen’ (Sustainable procurement). Deze ISO-richtlijn zal zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bieden bij het inrichten en verrichten van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces (MVI). Dit alles op basis van de al bestaande richtlijn ISO 26000 – de internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO).

In juni 2014 is een nieuwe conceptversie van de richtlijn voor duurzaam inkopen verschenen. Tijdens de zomer hebben de werkgroepen gediscussieerd en het commentaar verzameld en opgesteld over deze richtlijn. Op 4 september jl. is dit commentaar besproken en is de Nederlandse stem bepaald. Nederland staat nog steeds positief tegenover een internationale richtlijn voor duurzaam inkopen, maar heeft nog steeds fundamenteel commentaar. De normcommissieleden vinden dan ook dat we nog niet toe zijn aan de volgende fase. Nederland wil eerst nog een CD (committtee draft) zien voordat we naar een DIS (draft international standard) versie gaan. Hoe meer we in de volgende fase zitten, hoe minder aanpassingen er nog mogelijk zijn. Dit is dan ook de reden dat Nederland op dit concept negatief stemt.

De punten die de normcommissie daarmee vooral wil bereiken zijn:

  • De richtlijn moet geen handvatten geven voor professioneel inkopen, maar juist voor duurzaam inkopen. In principe zou iedere inkoper zelf al professioneel moeten inkopen.
  • De richtlijn moet een inkoper nog meer praktische handvatten bieden voor hoe hij/zij dit dan moet doen.

Op het moment van schrijven is het resultaat van de internationale stemming nog niet bekend. De Nederlandse normcommissie is dan ook erg benieuwd naar het resultaat. Van 3 tot 7 november as. vindt weer een internationale vergadering plaats. Dit keer in Singapore. Hier worden de commentaren besproken en de vervolgstappen bepaald voor deze nieuwe richtlijn.