De ‘Global Sustainable Competitiveness Index 2019’ is vandaag gepubliceerd. Scandinavië domineert weer de topposities met Zweden aan kop voor het vierde jaar op rij. Nederland staat op plaats 29 (in 2017 op plaatst 28). De Global Sustainable Competitiveness Index meet het huidige en toekomstige vermogen van landen (nationale economieën) om financiële en niet-financiële inkomsten en rijkdom voor zijn bevolking te genereren en / of in stand te houden.

Het BNP en andere economische metingen geven niet volledig de ontwikkelingstaat van een land weer en het toekomstpotentieel. De Global Sustainable Competitiveness Index is gebaseered op 116 kwantitatieve prestatie-indicatoren op 5 gebieden die het nationaal concurrentievermogen bepalen:

  • Natuurlijk kapitaal,
  • resource-intensiteit,
  • Intellectuele hoofdstad,
  • Sociale cohesie,
  • Governance.

Alle gegevens zijn afkomstig van gerenommeerde bronnen (de Wereldbank, verschillende VN-databases, IEA, OESO). Alle gegevenssets worden gescoord voor de nieuwste beschikbare gegevens, evenals de ontwikkeling van trends (positief / negatief) in de afgelopen 10 jaar om beide te weerspiegelen huidige status en het toekomstige potentieel.

Meer informatie

Download het rapport (engelstalig, pdf)

De top 30: