Minister-president Balkenende en minister Eurlings nemen het plan vanavond rond 21:00 uur in ontvangst. Een brede coalitie steunt het Actieplan: gemeente Amsterdam, ANWB, Athlon Car Lease, Eneco, Prorail en Rabobank. Samen lossen zij het startschot voor het Formule E-team voor elektrisch rijden.

Elektrisch rijden is hot. Maar alle plannen tot nu toe gaan over een enkel onderdeel van elektrisch rijden zoals auto’s die nog op de markt moeten komen, oplaadpunten of maatregelen die het kabinet moet nemen. Het Actieplan elektrisch rijden is het eerste masterplan voor een grootschalige introductie van elektrische auto’s in Nederland. Van tweeduizend auto’s eind 2010 wordt stapsgewijs toegewerkt naar een miljoen elektrische auto’s op de weg in 2020.

Alle facetten van elektrisch rijden komen in het Actieplan aan de orde: de infrastructuur (oplaadpunten, netcapaciteit), de productie van elektriciteit, de ontwikkeling van accu’s, maar ook de rol van de consument en overheid en de nieuwe kennis die nodig is bij garages en wegenwacht. Bij elk actiepunt wordt aangegeven welke partij daarbij aan zet is. Wij vragen het kabinet dit Actieplan te steunen en de invulling over te laten aan een in te stellen Formule E-team voor elektrisch rijden.

‘Ik steun het Formule E-team van ganser harte,’ zegt Guido van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB. ‘Wij willen ervoor zorgen dat de knelpunten waar de consument mee geconfronteerd wordt minimaal zijn. Je moet de consument ertoe verleiden te kiezen voor elektrisch vervoer.’

‘Elektrische auto’s die rijden op windenergie verminderen de CO2-uitstoot met 90 procent. Dat is toch geweldig!’ zegt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu. ‘En het is voor mensen uiteindelijk nog goedkoper ook.’

‘Elektrische auto’s hebben de toekomst. Dit is dé tijd om hiervoor een gedegen basis te leggen, zoals dit plan doet,’ zegt Ruud Nijs, directeur Corporate Social Responsibility van de Rabobank.

‘Elektrisch rijden is een enorme stimulans voor innovatie in het wetenschappelijk onderzoek,’ vult prof. dr. Bart van Arem aan van de Universiteit Twente.

‘Dit is een ambitieus plan waar Amsterdam graag deel van uitmaakt,’ zegt Marijke Vos, wethouder milieu van de gemeente Amsterdam. ‘Vooral in de stad betekent dit een enorme verbetering van de luchtkwaliteit en veel minder lawaai.’

‘ProRail ondersteunt het initiatief van harte,’ aldus Kees Jan Dosker, directeur SpoorOntwikkeling van ProRail. ‘We onderzoeken de mogelijkheden om onze spoorgronden en ons elektriciteitsnetwerk te gebruiken voor oplaadpunten in de openbare ruimte. Tegelijkertijd verkennen we met diverse partners nieuwe, duurzame vervoersconcepten waarin nieuwe vormen van elektrisch vervoer een belangrijke rol spelen.’

‘Eneco onderschrijft de doelstellingen van de Stichting Natuur & Milieu om te komen tot verduurzaming van de mobiliteit.’, vindt Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco. ‘Om de ambities te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de opwekking van de elektriciteit voor de voertuigen 100 procent duurzaam is en er oplaadpunten komen voor kantoor en thuis. Eneco gaat hier de komende jaren fors in investeren.’

C,mm,n is een initiatief van Natuur en Milieu en de Technische Universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente. Hoofdpartners zijn Rabobank, Athlon Car Lease en Logica. Andere partners zijn: DHV, gemeente Amsterdam, ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie, de Nationale Postcodeloterij, Platform Duurzame Mobiliteit, Transumo, AutoRAI 2009 en een aantal bedrijven uit de toeleverende industrie.