Vandaag publiceert KPN het geïntegreerd jaarverslag 2020: ‘Accelerating digitalization of the Netherlands’. In zijn inleiding blikt CEO Joost Farwerck terug op een bijzonder jaar waarin KPN er alles aan deed om Nederland verbonden te houden en de samenleving in een digitale stroomversnelling kwam. Tegenover de energie die nodig was om het netwerk van Nederland draaiende te houden, bespaarden KPN-klanten bovendien drie keer zoveel energie door digitaal samen te werken, zo blijkt ook uit het jaarverslag.

Digitale stroomversnelling

De invloed van corona is op vele terreinen zichtbaar en heeft effecten gehad op onze manier van werken en leven. Het gebruik van het KPN-netwerk toonde grote pieken door zowel thuiswerken en de sluiting van scholen waardoor er online werd lesgegeven. Het netwerk van Nederland kon de toegenomen verkeersstromen goed aan.

“De nieuwe realiteit onderstreept het vitale belang van verbondenheid en een veerkrachtige digitale infrastructuur. De digitale transformatie van Nederland is in een stroomversnelling gekomen, met blijvende impact voor veel bedrijfstakken”, aldus CEO Joost Farwerck in de inleiding van het jaarverslag.

In een aantal casestudies laat KPN zien hoe klanten, zoals de NS, het OLVG ziekenhuis, de Veiligheidsregio’s en het Rijksmuseum zijn omgegaan met de veranderingen in hun bedrijfstak en hoe zij naar de rol van digitalisering in de toekomst kijken.

3,7 miljard vermeden reiskilometers

In het afgelopen jaar bespaarden KPN-klanten samen ruim drie keer de hoeveelheid energie die nodig was om het netwerk van KPN draaiende te houden, enkel door het gebruik van de digitale diensten over het netwerk van Nederland. Het laat zien dat digitalisering een belangrijke versneller voor duurzaamheid is.

Nederland ging in 2020 door COVID-19 massaal thuiswerken en kinderen zaten deels online in de klas. We reisden veel minder en voorkwamen zo veel uitstoot in het verkeer. Tegenover de energie die nodig was om het netwerk te laten draaien, werd dankzij het digitaal werken via de telefoon en internet meer dan drie keer zoveel energie bespaard (7,5 Petajoules). Klanten bespaarden 277 miljoen liter brandstof en vermeden 3,7 miljard reiskilometers. Hierbij is rekening gehouden met het hogere energiegebruik thuis.

Traditioneel hoort de telecomsector bij de grootste energieverbruikers van Nederland. Gedurende 2020 slaagde KPN er opnieuw in om het energieverbruik van het netwerk van Nederland verder omlaag te brengen. In tien jaar tijd nam het energieverbruik van KPN met 37 procent af, terwijl over dezelfde periode de hoeveelheid data exponentieel, met bijna het 21-voudige toenam.

Verbonden samenleving

Naast de inzet om klanten vorig jaar te voorzien van een goede dienstverlening, hielp KPN ziekenhuizen met extra callcenters en digitale werkplekken en konden bedrijven hun beveiligingsprotocollen upgraden. Ook schoolgaande kinderen die niet over de mogelijkheid beschikten om vanuit huis online les te kunnen volgen, werden gefaciliteerd met apparatuur en verbindingen. Daarnaast ontwikkelde KPN met partners een IoT-oplossing om de ventilatie op scholen te monitoren, waardoor de ramen niet onnodig open hoefden.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op 14 april 2021 houdt KPN haar jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waar het geïntegreerd jaarverslag 2020 zal worden besproken. Op de agenda, die binnenkort zal worden gepubliceerd, staat, naast de reeds eerder aangekondigde benoeming van de heer Gerard van de Aast tot lid van de Raad van Commissarissen, ook de herbenoeming voor een tweede termijn van de heer Edzard Overbeek als lid van de Raad van Commissarissen.

Het KPN geïntegreerd jaarverslag 2020 is online beschikbaar.