Nederland heeft alle bouwstenen voor de Biobased Economy: vandaag starten leidt op korte termijn tot succes

Het verbinden van de lopende initiatieven en sturen op ketens is de sleutel tot een succesvolle Biobased Economy. Dit kan op korte termijn tot succes leiden en een nieuwe, relevante pijler onder de Nederlandse economie worden. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de uitgave ‘Duurzaamheid die werkt’, een bundeling van veertien toonaangevende visies op de toekomst van de Biobased Economy in Nederland die Energieveld vandaag presenteert.

Energieveld heeft tot doel relevante partijen samen te brengen om richting te geven aan de toekomst van de Biobased Economy in Nederland. De publicatie die vandaag verschijnt, is bedoeld om het maatschappelijk debat te voeden met nieuwe inzichten en daarmee een bijdrage te leveren aan de toekomst van de BV Nederland. Energieveld is een initiatief van energiebedrijf RWE.

Voornaamste uitkomsten

Uit de gesprekken met veertien invloedrijke experts en betrokkenen zoals Jeroen van der Veer, Gert Jan Grüter, Marcel Wubbolts, Louise Fresco en Hans de Boer * komt het beeld naar voren dat Nederland alle bouwstenen in handen heeft om uit te groeien tot een wereldwijde koploper in de Biobased Economy.

De juiste bundeling van hoogwaardige kennis en technologie uit de chemische, materialen- en voedingsindustrie, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, expertise in logistiek en ervaring met het gebruik van biomassa in de energiesector kan ons land in de voorhoede plaatsen. Mits het lukt om bestaande en nieuwe biobased initiatieven meer met elkaar in verbinding te brengen. Nu nog experimenteren bedrijven en sectoren veelal eigenstandig met de inzet van plantaardige reststromen als grondstof. Dat leidt helaas zelden tot een economisch rendabele business case.

Denken en werken over de sectoren heen

Denken en werken vanuit ketens over grenzen van sectoren heen is nodig om daadwerkelijk te kunnen komen tot winstgevende alternatieven voor traditionele productiemethoden gebaseerd op fossiele grondstoffen. Op deze manier wordt het mogelijk om vanuit biomassa via groene chemie hoogwaardige bouwstoffen te winnen voor materialen die hun weg kunnen vinden in alledaagse producten zoals afbreekbare verpakkingen, kunststoffen of kleding. De reststoffen van dergelijke nieuwe productieprocessen kunnen worden ingezet om CO2-neutraal energie op te wekken, zodat ook de laatste stap in de keten waarde oplevert.

Roger Miesen, CTO RWE Generation: “Als we in Nederland richting 2050 CO2-neutraal willen worden, dan zijn de komende tien jaar cruciaal. Daarin wordt bepaald of we het gaan halen of niet. RWE gaat in die periode zorgen voor een constante toevoer van duurzame biomassa, omdat we het gaan meestoken in onze centrales. Wat mij betreft gebruiken we die biomassa niet alleen om energie op te wekken, maar ook om een biobased industrie op te bouwen en onze chemiesector te transformeren.”

Een biobased ‘masterplan’

In de publicatie ‘Duurzaamheid die werkt’ wordt op meerdere plekken gepleit voor een biobased ‘masterplan’ dat korte termijnacties koppelt aan beleid met een lange tijdhorizon van pakweg dertig jaar. Dat laatste is nodig om zekerheden te bieden aan investeerders die forse bedragen zouden moeten steken in bijvoorbeeld bio-raffinaderijen. Om het pilotstadium te ontgroeien, is volgens meerdere betrokkenen een overheid nodig die actief steun biedt en zorgt voor continuïteit in beleid en regelgeving. Dat draagt bij aan een speelveld dat gelijkwaardig is aan dat van bestaande industrieën die vooral werken op basis van olie en andere fossiele grondstoffen. Vanuit die basis kan Nederland uitgroeien tot een voorname innovatieve speler in biobased en daarmee een enorme bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot wereldwijd.

*In de publicatie vindt u interviews met: (alfabetische volgorde)

Hans de Boer, Voorzitter Vereniging VNO-NCW
Louise O. Fresco, Bestuursvoorzitter Wageningen University & Research
Maurits Groen, Eigenaar consultancybureau MGMC en oprichter biobased start-ups
Gert-Jan Gruter, CTO Avantium
Kitty van der Heijden, Directeur Afrika en Europa World Resources Institute
Sylvia ten Houten, Oprichter GoodHout
Bert Kip, CEO Brightlands Chemelot Campus
Yvonne van der Laan & Nico van Dooren, Havenbedrijf Rotterdam
Olivier Labe, Lid Raad van Bestuur BNG Bank
Roger Miesen, Countrychair RWE Nederland en CTO RWE Generation
Ward Mosmuller, Directeur EU Affairs DSM
Sylvo Thijsen, Directeur Staatsbosbeheer
Jeroen van der Veer, Commissaris
Marcel Wubbolts, CTO Corbion

Share Button