Jaarlijks looft het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland de NBN-Rabobank Scriptieprijs uit aan de schrijver/schrijfster van de beste afstudeerscriptie die bedrijfsethiek, integriteit en/of maatschappelijke verantwoordelijkheid als hoofdonderwerp heeft. Ook kunnen scripties worden ingediend waarbij bedrijfsethiek een belangrijke invalshoek is binnen een bredere probleemstelling. Voor zowel master- als bachelor-scripties is er een prijs van duizend euro beschikbaar. De prijs wordt mogelijk gemaakt door de Rabobank. Met deze prijs willen NBN en Rabobank de studie stimuleren naar bedrijfsethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen en de implementatie daarvan in de strategieontwikkeling en bedrijfsvoering van ondernemingen.

Tot 15 februari 2010 kunnen afstudeerwerkstukken worden ingezonden, die in het kalenderjaar 2009 goedgekeurd zijn bij een in Nederland gevestigde universiteit of HBO-instelling. De scripties kunnen – in digitale vorm – worden ingediend via de website www.mvoscripties.nl

Een jury onder voorzitterschap van prof.dr.E. Kimman zal zich buigen over de inzendingen. Zij zal daarbij aspecten als bedrijfsethische relevantie, originaliteit, diepgang en praktische waarde in haar beoordeling betrekken. Tijdens een in het voorjaar van 2010 te houden colloquium zullen de scriptieprijzen worden uitgereikt.

In de loop van de jaren zijn prijzen gevallen op scripties met uiteenlopende onderwerpen, variërend van Islamitisch bankieren, duurzame ontwikkeling als managementvraagstuk, portefeuilleselectie van sociaal verantwoorde beleggingen tot governance in sportorganisaties. De winnende scriptie uit de laatste ronde beschreef een studie naar de ethische opvattingen van een wetenschappelijk team dat betrokken was bij een synthetisch-biologisch onderzoek. Twee eervolle vermeldingen gingen naar de een studie naar het integriteitsbeleid bij gemeenten en een onderzoek naar socio-economische effecten van opleiding van koffieplanters in Peru.