De FNV, de Nederlandse natuursteensector, de overheid en enkele (coalities van) NGO’s zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant dat ertoe moet leiden dat sociale- en milieuomstandigheden in productielanden worden aangepakt en verbeterd.

Voor werknemers en lokale gemeenschappen zal dit leiden tot betere bescherming van hun rechten. Een convenant helpt individuele bedrijven bij het oplossen van problemen, zoals kinderarbeid en gebonden arbeid, die zij alleen veel moeilijker kunnen aanpakken. Vanwege zijn ervaring met dergelijke trajecten (zoals het Energieakkoord en andere convenanten zoals het IMVO-convenant Kleding en Textiel) is de SER gevraagd het proces te faciliteren.

Deelnemers

Aan tafel zitten, naast de FNV, de brancheorganisaties Bond voor Aannemers in Tegelwerken (BOVATIN), vereniging DI-stone, de Rijksoverheid, de coalitie Stop Kinderarbeid, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en het bedrijf Arte. Ook de Vereniging Nederlandse Natuursteen Importeurs (VNNI) is betrokken.

Uitgangspunt

De afspraken die partijen de komende maanden met elkaar maken en resultaten die zij willen bereiken zijn gebaseerd op het SER-advies IMVO-convenanten en het beleid van regering en parlement op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). De ook door Nederland onderschreven OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de principes van de VN inzake bedrijven en mensenrechten geven de normen waaraan het gedrag van bedrijven moet voldoen.

Verwachte resultaat

De partijen willen met het convenant bereiken dat de omstandigheden voor werkenden, hun omgeving en het milieu op de productielocaties verbetert. Hiervoor is in de eerste plaats goed inzicht in de plaatselijke omstandigheden nodig om beslissingen over verbeteringen te kunnen nemen. In de tweede plaats is samenwerking tussen partijen onontbeerlijk om gezamenlijk oplossingen te kunnen bieden voor problemen die individuele bedrijven niet (geheel) alleen aankunnen. Daarnaast is Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door overheden een belangrijk middel om bedrijven te stimuleren om IMVO-risico’s aan te pakken. Overheden, en dan met name gemeenten, zijn een belangrijke inkoper van natuursteen.

De sector

De natuursteensector in Nederland bestaat uit circa 800 bedrijven gespecialiseerd in het importeren en verwerken van natuursteen of op natuursteen gebaseerde producten, zoals aanrechtbladen, grafstenen, monumenten, tegels, gevels en stoepranden. Natuursteen wordt op veel plekken in de wereld gewonnen en verwerkt, soms onder omstandigheden waarbij onvoldoende oog is voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. De omzet in de sector bedraagt in Nederland circa 300 miljoen euro per jaar.