Natuur vormt de basis voor een gezonde leefomgeving en veel economische activiteiten. Het nut van de duinen voor waterveiligheid kent iedereen. Maar veel van wat de natuur ons biedt is onzichtbaar. Zo leggen bossen en laagvenen CO2 vast en zorgt het bodemleven voor vruchtbare grond.

The Economics of Ecosystems and Biodiversity

In 2007 werd de studie TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) gestart door de Verenigde Naties om de economische waarde van natuur op wereldschaal zichtbaar te maken. Landen over de hele wereld zijn daarop aan de slag gegaan met nationale TEEB-studies.

Het PBL brengt nu TEEB naar de praktijk: in het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) wordt, samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, de TEEB-benadering toegepast in praktijkprojecten, om zo te  ontdekken waar economie en natuur elkaar kunnen versterken. En daar waar belemmeringen zijn, aan te geven wat mogelijkheden zijn om die op te lossen.

Dit past bij de ambitie van het kabinet om natuur en economie meer met elkaar te verbinden.

Handvatten voor ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties

NKN levert handvatten voor het nemen van investerings- en beleidsbeslissingen waarin natuur en economie elkaar versterken. Daarbij richten we ons op kansen voor zowel het beleid als het bedrijfsleven. Het gaat om concrete, praktische stappen die ondernemers en overheden kunnen nemen om ecosysteemdiensten en biodiversiteit mee te nemen in hun besluitvorming.

Themasite Natuurlijk Kapitaal Nederland

Het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland loopt door tot in de zomer van 2016. Vandaag lanceert PBL een speciale themasite over het programma, met volledige informatie over alle projecten, links naar artikelen en publicaties, blogs en nieuwsberichten. De site zal regelmatig worden geactualiseerd met tussenresultaten. NKN heeft ook een eigen Facebookpagina en Twitteraccount (@NatuurKapitaal).