Het kabinet wil dat in 2020 16% van de energie in Nederland duurzaam is. De laatste jaren heeft de Rijksoverheid dan ook geïnvesteerd in honderden projecten op het gebied van energie-innovatie in Nederland. In de Energie-Innovatiecatalogus zijn onderzoeksprojecten van de afgelopen zeven jaar opgenomen uit de beleidsprogramma’s Energie Onderzoek Subsidie (EOS) en Innovatieagenda Energie (IAE). De kennis en ervaring uit deze projecten dragen bij aan het verduurzamen van de Nederlandse economie en helpen bij het bereiken van minder CO2-uitstoot en minder energieverbruik.

Projectomschrijving
In de catalogus kan op verschillende manieren gezocht worden, bijvoorbeeld op verschillende thema’s als biomassa of gebouwde omgeving. Verder zijn in de catalogus de projectomschrijvingen van 700 projecten, contactgegevens van onderzoekers en de eindrapporten van de 300 afgeronde projecten te vinden. Toekomstige energieprojecten kunnen met deze informatie voortbouwen aan een duurzame energievoorziening.