Per 1 september 2013 is deel A van de nieuwe versie van de MVO Prestatieladder vrijgegeven door het College van Deskundigen MVO Prestatieladder (Stichting Foundation Sustained Responsibility – FSR). De MVO Prestatieladder 2013 is ten opzichte van de vorige versie (2010 ) inhoudelijk verduidelijkt en verdiept, zonder echt nieuwe eisen voor het MVO managementsysteem.

De bron van wijzigingen zijn de frequently asked questions (FAQS), de accreditatienorm ISO 17021 en de Annex SL ISO / IEC 2012 (ISO guide 83). De ISO guide 83 is een richtlijn die ook van toepassing zal worden voor de nieuwe versies van ISO 9001 en ISO 14001. De indeling van de MVO Prestatieladder is aangepast en eenduidiger geformuleerd.

De vernieuwde MVO Prestatieladder 2013 bestaat uit twee delen bestaan, nl.:

Leesbaarder

In Deel A staat wat er van de organisatie verwacht wordt. De inleiding en de bijlagen dragen bij aan het opzetten en onderhouden van het MVO managementsysteem. Deel B bevat eisen voor certificatie audits en de certificatie instellingen.

Bereikbaarder

De doelstelling van het MVO managementsysteem is duidelijk afgebakend en de managementcyclus  Plan Do Check Act is integraal verwerkt in de norm. Daarmee is ook de concrete eis voor ISO 9001 of andere managementsysteemcertificaten op Niveau 3 en 4 vervallen. In deel A is de planning van de MVO managementacties in de normatieve Bijlage 4 Termijnen samengevat. Bekende onderwerpen zijn op een andere plek terug te vinden, Bijlage 7 Conversie kan helpen.

In gebruikname en overgangsregeling

Voor bestaande certificaathouders MVO Prestatieladder kan met ingang van 1 september 2013 deel A versie 27-8-2013 naast versie 2010 gehouden worden. Met ingang van 1 december 2013 is Deel A de actuele norm voor het MVO managementsysteem en verplicht bij certificatieaudits, daarmee komen de managementeisen versie 2010 te vervallen.

  • Reeds gecertificeerde en bij FSR geregistreerde organisaties zullen tijdens de reguliere jaarlijkse audits worden omgezet in de periode tot 1-12-2014. De einddatum van al afgegeven certificaten MVO Prestatieladder blijft na de overgang gelijk aan de oude datum.
  • ertificatie audits MVO Prestatieladder waarbij een certificaat wordt afgegeven kunnen vanaf 1 december 2013 alleen tegen de nieuwe versie (september 2013). Daartoe zal Deel B – De Certificatieregeling in het 4ekwartaal 2013 worden vastgesteld en vrijgegeven.

Publicatie

Deel A is per 1 september 2013 vrijgegeven. Deel B zal later dit jaar gepubliceerd worden.