In verband met uw overleg over de nota “Ondernemen voor ontwikkeling: investeren in duurzame en inclusieve groei” op 11 november a.s., geeft het MVO Platform in en brief aan de Kamer haar reactie op de MVO-voorwaarden voor het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Het stellen van MVO-voorwaarden aan overheidssteun is een belangrijk instrument waarmee de overheid haar “duty to protect”, zoals beschreven in de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), in praktijk brengt. De UNGP vragen van overheden om in alle vormen van beleid en wetgeving die het bedrijfsleven betreffen, de bescherming van de mensenrechten mede tot uitgangspunt te maken.

Lees hier de brief (pdf)