MVO Platform publiceert visie van experts op MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een wereldwijde zaak. Voor het MVO Platform een reden om experts van over de hele wereld uit te nodigen om hun visie op het onderwerp te geven. Wat precies is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in een land als Angola, waar grote oliebedrijven temidden van onrecht, geweld en armoede opereren? 'CSR: Perspectives from the South' is een uniek document dat experts uit verschillende landen in Zuid-Amerika, Afrika, Oost Europa en Azië aan het woord laat over MVO en wat dit betekent vanuit het perspectief van hun land.

18 deskundigen van over de hele wereld ontmoetten elkaar op de MVO-Wereldwijd week. Zij zijn uitgenodigd door het Nederlandse MVO Platform en delen hun kennis en ervaringen over MVO in de armere delen van deze wereld. MVO is een wereldwijde zaak en de deskundigen roepen de overheden van de Europese Unie op om dit te erkennen en ook na te leven in haar MVO-agenda.

De MVO Wereldwijd Week vond plaats in November 2004, op initiatief van het MVO Platform met als doel meer bekendheid te geven aan ‘Zuidelijke visies op MVO’ onder Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers en publiek. Het evenement werd gekoppeld aan de EU conferentie over MVO georganiseerd door de Nederlandse overheid (van 6-9 november in Maastricht).

Share Button