Het programma werkt toe naar: sociale en technische innovaties, toetsing van nieuwe duurzame productiemethoden en -modellen en verbeterde samenwerking met leveranciers en ketenpartners. MVO Nederland zal samen met de sectoren de mogelijkheden voor duurzame import, export en investeringen in de praktijk onderzoeken en ervaringen delen met andere sectoren.

Het traject met de sectoren wordt verder ondersteund met onder meer duurzame handelsmissies naar ontwikkelingslanden, vouchers voor advies over internationaal MVO, ketenonderzoek, risicoanalyses en intensieve communicatie.

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen: “Veel Nederlandse bedrijven blinken internationaal uit in MVO, maar nog niet alle ondernemers durven de stap naar ontwikkelingslanden aan. Toch zit daar de economische groei én de kans om die groei duurzaam en maatschappelijk verantwoord te maken. We moeten nu zorgen dat we die boot niet missen; in ons belang én in het belang van mensen in ontwikkelingslanden.”

Marktkansen en ontwikkelingssamenwerking

MVO Nederland en het ministerie willen bevorderen dat er voor het Nederlandse MKB nieuwe marktkansen ontstaan en dat wordt bijgedragen aan de sociaal-economische ontwikkeling en duurzaamheid in ontwikkelingslanden. Voorbeelden van ondernemers die kansen nu al pakken zijn te vinden op grensverleggers.nl.

Directeur Willem Lageweg van MVO Nederland: “Dit nieuwe programma wil het Nederlandse MKB vertrouwd maken met de snel groeiende kansen van zaken doen in en met ontwikkelingslanden. De principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen staan hierbij centraal, waardoor ook de bedrijven en de mensen in deze landen er beter van worden.”

Verantwoordelijkheid bedrijfsleven

Bedrijven die internationaal opereren worden steeds vaker en directer verantwoordelijk gehouden voor de sociale en ecologische impact van activiteiten op handels- en investeringsrelaties. Dat komt deels voort uit de recente aanscherping van de OESO-richtlijnen voor internationaal zakendoen, maar wordt zeker ook gestimuleerd door de markt zelf. MVO Nederland vertaalt deze internationale richtlijnen in praktische handvatten voor het MKB.

Ervaring uitbouwen

Met dit internationaal MVO-programma bouwt MVO Nederland voort op bestaande praktijkervaring met sectortransities en op het Ontwikkelingslandenprogramma dat MVO Nederland sinds 2009 met ondersteuning van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft uitgevoerd. Onderdelen zijn onder meer duurzame handelsmissies van Sustainable Match (www.sustainablematch.com), het Grensverleggers platform (www.grensverleggers.nl), de recent geïntroduceerde MVO Risico Checker (www.mvorisicochecker.nl) voor risicoanalyses in handelsketens en de IMVO-vouchers voor financiële ondersteuning (www.mvonederland.nl/imvovouchers).