MVO Nederland op koninklijke handelsmissie in India

Directeur-bestuurder Maria van der Heijden neemt deze week namens MVO Nederland deel aan een grootschalige handelsmissie naar India. De missie is gericht op innovatie en stimuleert duurzame en inclusieve handel tussen Nederland en India. Maria reist met onder meer Koning Willem-Alexander en Prinses Maxima, geeft een presentatie op de tech summit en host een paneldiscussie over circulaire businessmodellen.

Icoonprojecten MVO Nederland

De tech summit is een initiatief van de Indiase overheid, waar jaarlijks ruim tienduizend Indiase bedrijven en overheidsvertegenwoordigers bij aanwezig zijn. Dit jaar voor de 25e keer. Tijdens deze jubileumeditie is Nederland partnerland voor innovatiesamenwerking. Maria vertelt tijdens de summit over twee projecten die MVO Nederland heeft opgezet met ondernemers uit ons netwerk. Allereerst het biomassaproject, waarin we bedrijven bij elkaar brachten. Zij gaan de komende jaren  rijststro – het afval van rijstproductie – gebruiken voor duurzame verpakkingen, papier en meubelpanelen. Daarnaast vertelt ze over Clothes the Circle: een circulaire productieketen voor textiel.

 

Share Button