“De MVO Risico Checker biedt ondernemers houvast om de risico’s van de complete keten van producent tot consument inzichtelijk te maken. Zo kunnen zij zien of elementaire voorwaarden als eerlijke handel, goede arbeidsomstandigheden en duurzame productietechnieken gewaarborgd zijn. Dit helpt misstanden bij buitenlandse bedrijfsprocessen te voorkomen”, zo lichtte Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, toe in reactie op de lancering van de MVO Risico Checker. De MVO Risico Checker werd op verzoek van de minister door MVO Nederland ontwikkeld.

Toepassen in de praktijk

Amtrada, een handelsbedrijf met vestigingen in West Afrika en Azië, bracht met de online tool de risico’s voor de onderneming in kaart. “Als handelsbedrijf is het belangrijk om verbinding te zoeken met verschillende belanghebbenden, en daarbij de risico’s in de keten goed te begrijpen”, vertelt Manager Corporate Responsibility Sanne Steemers. “Voor de export van cacao uit Ghana laat de MVO Risico Checker zien dat we onder meer alert moeten zijn op ontbossing en kinderarbeid. Onze cacaodivisie Continaf werkt op dit moment met publieke en private partners aan een opleidingsprogramma voor 16.000 kleine cacaoboeren in Ghana om hun productie te verbeteren en te intensiveren. Zo wordt gewerkt aan een hoger inkomen voor boeren en het tegengaan van ontbossing. Daarnaast brengen we het belang van onderwijs onder de aandacht om kinderarbeid terug te dringen.”

Ook Jeroen van Dijken van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) reageert enthousiast op de MVO Risico Checker. “Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bedrijven dat internationaal onderneemt, houdt zich bezig met textiel. De VGT zet zich in voor meer transparantie in de textielproductie, om zo risico’s te identificeren en aan te pakken. Door middel van de online tool kunnen ondernemers in onze branche in een vroeg stadium rekening houden met de risico’s en een bijdrage leveren aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden.”

Inzicht per land, product en grondstof

De MVO Risico Checker biedt bedrijven én consumenten inzicht in de MVO-risico’s per land, product of grondstof. Na het beantwoorden van een aantal eenvoudige vragen worden de risico’s voor de betreffende onderneming samengevat in een adviesrapport met tips en mogelijke maatregelen om deze te beperken. Bedrijven die bezig zijn met een subsidieaanvraag kunnen de MVO Risico Checker bovendien inzetten bij het maken van de verplichte risico-inschatting die vereist wordt door Agentschap NL. Ook bij het verkennen van internationale businesskansen kunnen ondernemers tijd besparen met deze tool. Naast de Nederlandse variant www.mvorisicochecker.nl is een Engelstalige versie www.csrriskcheck.com beschikbaar.

Internationaal programma MVO Nederland

De MVO Risico Checker bevat informatie uit circa 216 bronnen, vertaald naar ruim 1.100 risico’s en adviezen ten aanzien van producten en landen. MVO Nederland vult de tool continu aan met nieuwe bronnen. Gebruikers kunnen suggesties aandragen voor (nieuwe) onderzoeksrapporten. De MVO Risico Checker maakt deel uit van het internationale programma van MVO Nederland. In dit programma werkt MVO Nederland samen met MKB-koplopers uit zes sectoren aan een omslag naar maatschappelijk verantwoord ondernemen op internationaal niveau. Andere onderdelen zijn de duurzame handelsmissies van Sustainable Match en het Grensverleggers-platform over de dagelijkse praktijk van ondernemen in ontwikkelingslanden.