Partijen van het IMVO-convenant voor de Metaalsector hebben vijf jaar samenwerking afgesloten. Het convenant heeft het bewustzijn bij bedrijven over ketenverantwoordelijkheid, risico’s in de keten en duurzame wet- en regelgeving vergroot. Niet alle doelstellingen zijn behaald, maar de resultaten bieden een belangrijke basis voor verdere samenwerking.

Eindevaluatie

De partijen hebben het Metaalconvenant op 18 juni afgesloten bij Wuppermann Staal Nederland. Uit de eindevaluatie blijkt dat bedrijven en maatschappelijke organisaties de kennisuitwisseling over werkwijzen in de metaalsector en risico’s in de keten hebben gewaardeerd. Daarnaast is veel geïnvesteerd in het opbouwen van netwerken en de ontwikkeling van tools, zoals de self-assessment tool en de risicomatrix. Het convenant helpt bedrijven op deze manier met de implementatie van nieuwe duurzaamheidswetgeving zoals de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Collectieve projecten

De meerwaarde van samenwerking bleek de afgelopen jaren tijdens collectieve projecten. Tata Steel Nederland en vakbond CNV Internationaal werkten gezamenlijk aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden en gezondheidsrisico’s in mijnen in de Andresregio (Peru en Bolivia). Dit opende deuren bij zowel bedrijven als werknemers die anders gesloten bleven. Krommenhoek Metals en Global March Against Child Labour startten een project om diepgaande inzichten te krijgen in het risico van kinderarbeid in de metaalrecycling waardeketen in India. Het Metaalconvenant speelde een cruciale rol in het bieden van een kader voor samenwerking met ngo’s en vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen. En Nyrstar vond via het convenant in IUCN NL een kennispartner bij het uitvoeren van de ‘dubbele materialiteitsanalyse’ voor de CSRD-rapportage.

Jaar vijf

Tegelijk met de eindevaluatie werd de jaarrapportage voor jaar vijf gepubliceerd. In het laatste jaar werden bedrijven ondersteund bij hun due diligence doormiddel van diverse kennissessies over de herziene OESO-richtlijnen, biodiversiteit, ketentransparantie, risico’s prioriteren en de CSDDD. Via de Due Diligence Roadshow, een praktische tweedaagse training, werd een brede groep bedrijven uit de grondstoffensector bereikt. Daarnaast is een risicomatrix ontwikkeld met een overzicht van de IMVO-risico’s voor 39 grondstoffen in de metaalsector. Bedrijven voerden ook het jaarlijkse due diligence self- assessment uit. De doelstelling voor bedrijven om in jaar vijf een gemiddelde due diligence score van 80-100% te behalen is niet gehaald. In de praktijk blijkt due diligence in de metaalsector een complex proces waarin bedrijven obstakels tegenkomen die niet direct op korte termijn op te lossen zijn.

Toekomst

De partijen zijn gemotiveerd om de samenwerking in de toekomst voort te zetten. De wens is om meer bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het convenant te betrekken en ook mkb-bedrijven in staat te stellen om het due diligence proces uit te voeren. Ook zal meer aandacht uitgaan naar recycling en circulariteit. Een taakgroep zal komende periode Metaalconvenant 2.0 verder vormgeven. Partijen hopen daarna zo snel mogelijk van start te kunnen. Ondertussen kunnen bedrijven gebruik blijven maken van de tools die zijn ontwikkeld binnen het convenant, waarmee zij zich verder kunnen voorbereiden op due diligence wetgeving en het voldoen aan de OESO-richtlijnen.