MVO Nederland en Universiteit Utrecht publiceren de resultaten van Circulair & Inclusief, een onderzoek naar wat organisaties kenmerkt die op een succesvolle manier met circulair en inclusief ondernemen bezig zijn. Beide zijn actuele en relevante thema’s op weg naar de nieuwe economie. Uit het onderzoek zijn vijf hoofdthema’s gedestilleerd. Deze thema’s helpen organisaties bij het aanpakken van circulair en inclusief, laten zien wat ze kunnen doen om meer voortgang te boeken en wat ze kunnen leren van organisaties die al verder zijn.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation en uitgevoerd aan de hand van een survey onder een grote groep bedrijven om de kenmerken van circulair en inclusief ondernemerschap in kaart te brengen, verdiepende interviews met een selectie bedrijven om inzicht te krijgen in de verschillen en overeenkomsten op dit vlak én een Community of Practice om de praktische uitkomsten en ervaringen op dit gebied te delen.

“Om in 2025 twintig procent van de economie om te laten gaan in de nieuwe economie is een nauwe samenwerking tussen wetenschap en het bedrijfsleven essentieel. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat circulair en inclusief nauw met elkaar verbonden zijn en dan je alleen stappen kunt zetten als je ze integraal meeneemt in je strategie. Voor ondernemers binnen en buiten ons netwerk die stappen willen zetten biedt dit onderzoek houvast en richting”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.

Een praktisch stappenplan voor ondernemers en een podcastinterview met hoofdonderzoeker Naomi Ellemers zijn te vinden op www.mvonederland.nl/circulaireninclusief.