MVO Nederland heeft de verkiezingsprogramma’s van alle dertien zittende partijen beoordeeld op de zeven thema’s van de nieuwe economie: nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante ketens, inclusief ondernemen, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie. Met de analyse geeft MVO Nederland ondernemers en ondernemende mensen inzicht in hoezeer politieke partijen op de hand van hun belangen zijn. Uit de analyse blijkt een duidelijke tweedeling tussen conservatieve en progressieve partijen.

De meeste weerklank voor de thema’s van de nieuwe economie – ook gebruikt in de Nieuwe Businessagenda (NBA) van MVO Nederland – is te vinden bij GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren. De verkiezingsprogramma’s van deze partijen staan nagenoeg geheel in het teken van het streven naar een nieuwe, duurzame economie. De PVV en Forum voor Democratie hechten het minste belang aan de zeven duurzaamheidsthema’s. Deze partijen zijn tegen elke klimaatmaatregel en ontkennen bijvoorbeeld het stikstofprobleem.

Grote verschillen tussen thema’s

Tussen de thema’s zitten flinke verschillen als het gaat om politieke ambitie. Zo komen op het gebied van inclusief ondernemen zelfs conservatieve partijen als VVD en CDA met concrete maatregelen, terwijl maar vier van de dertien partijen serieus werk willen maken van het thema ‘echte prijzen’, bijvoorbeeld door een snelle vergroening van het belastingstelsel.

Specifieke aandacht voor ondernemers en concrete maatregelen

Er is in het onderzoek specifiek bekeken of de duurzame ambities van een partij zich richten op ondernemers, of de partij concrete maatregelen noemt en of zij het nemen van maatregelen niet afschuift op de Europese politiek. Naast de zeven afzonderlijke thema’s is ook nagegaan of de partij direct in het voorwoord of de inleiding verwijst naar de nieuwe economie en daarmee prioriteit geeft aan duurzaamheid.

“Deze analyse in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen laat zien dat bijna alle partijen spreken over de nieuwe economie. Maar als het op ambitieuze doelen en concrete maatregelen aankomt, valt er toch een aantal af. Het is aan het volgende kabinet om mooie woorden om te zetten in toekomstbestendig beleid waarin de belangen van duurzame ondernemers voorop staan”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland. “Samen met onze recent gekozen Minister van de nieuwe economie Michel Scholte gaan we er de komende weken alles aan doen om het geluid van al die ondernemers te laten horen aan politici.”

De analyse biedt in één oogopslag inzicht in hoe de politieke partijen scoren op elk van de zeven thema’s van de nieuwe economie. MVO Nederland geeft nadrukkelijk geen stemadvies, maar maakt het haar achterban gemakkelijk om na te gaan bij welke partij ze moeten zijn voor de thema’s die zij belangrijk vinden.