Natuurlijke zuivelproducten én een duurzame bedrijfsvoering. Dat typeert Arla Foods Nederland. De onderneming heeft afgelopen jaar 288 miljoen liter zuivel geproduceerd. Een stijging van 13 procent ten opzichte van 2013; een mooi resultaat dat op een verantwoorde en duurzame wijze is gerealiseerd. Een belangrijk thema voor Arla Foods in 2014 was het tegengaan van voedselverspilling. Een thema waar Arla Foods als voedselproducent écht verschil kan maken. En daarmee kiest het voor impact. 

Arla Foods kijkt niet alleen naar de effecten van de eigen activiteiten op het milieu en de samenleving, maar ook naar die van leveranciers, afnemers en consumenten. De onderneming daagt partijen uit om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor duurzaamheid in de keten: van koe tot klant. Arla rapporteert in het MVO verslag 2014 op vier hoofdthema’s: Verantwoorde bedrijfsvoering, Vertrouwen in producten, Zorg voor het Milieu en Dierenwelzijn, en Respectvolle relaties. De doelstellingen voor 2020 zijn ambitieus; de lat ligt hoog.

Voedselverspilling

Arla Foods richt zich steeds meer op die onderwerpen waar de onderneming écht verschil kan maken. Zo zet de zuivelzonderneming zich actief in om verspilling van zuivelproducten tegen te gaan en heeft hiertoe twee innovaties op de markt gebracht. In 2014 heeft Arla Foods een nieuwe verpakking met vouwlijnen geïntroduceerd waarmee het makkelijker wordt om ook het laatste restje yoghurt of vla uit de verpakking te krijgen. En in januari 2015 heeft de zuivelonderneming Melkunie Versfilter™ op de markt gebracht. Dat is verse melk die na opening aantoonbaar 7 dagen lang fris en vers blijft waardoor er minder melk wordt weggegooid. 

Bas Padberg, Managing Director Arla Foods Nederland: “Voedselverspilling is een thema waar wij als voedselproducent echt impact kunnen hebben. Wij hebben de kennis en technologie in huis waardoor wij het verschil kunnen maken. Wij produceren voedsel. Voor consumenten. Niet voor de gootsteen.” 

Tweede Lean and Green ster

De productie van voedsel en het transport van producten hebben een onvermijdelijke impact op het milieu. Arla wil de uitstoot verminderen en de milieu-impact van de gehele productieketen blijven reduceren. Per 1 januari 2014 is Arla volledig overgestapt op groene stroom uit windkracht.

En Arla Foods is koploper in duurzaam transport. De zuivelonderneming werkt continu aan het optimaliseren van het transport van haar producten, het verhogen van de beladingsgraad van de vrachtwagens en het minimaliseren van het brandstofverbruik. In 2014 ontving Arla Foods de tweede Lean en Green ster van het logistieke verduurzamingsnetwerk Connekt. Deze tweede ster is een erkenning voor bedrijven die actief bezig zijn met duurzame samenwerking en innovatie in de logistiek.

Niveau 4 MVO Prestatieladder

Arla Foods gebruikt de MVO Prestatietieladder als managementsysteem om de verankering van MVO in de organisatie te borgen. Sinds maart 2014 is Arla – als eerste zuivelonderneming in Nederland – gecertificeerd op niveau 4 van de MVO Prestatieladder. De Prestatieladder past bij de ambitie om voortdurend en systematisch verder te verduurzamen, in structureel dialoog met stakeholders.

Lees het MVO-verslag