Het onderzoek, mede gefinancierd door de ministeries van VWS en OC&W in het kader van het Europees jaar van de opvoeding door sport, leert dat de Nederlandse clubs de achterstand op het gebied van MVO ten opzichte van landen als Engeland, Duitsland en Frankrijk in de komende jaren makkelijk kunnen inhalen. Deze landen hebben al een traditie in het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten.

Het onderzoek is door Michael van Praag, bestuurslid van de stichting Meer dan voetbal, op maandag 29 november in Den Haag gepresenteerd aan minister-president Balkenende. De stichting Meer dan voetbal richt zich de komende jaren namens het betaald voetbal op het uitdragen van de maatschappelijke functie met de slogan ‘Voetbal heeft meer dan twee doelen’.

Door MVO als een beleidsuitgangspunt te nemen en het aantal maatschappelijke activiteiten nadrukkelijker te benoemen, kunnen de clubs bij een volgende meting aanmerkelijk hogere scores realiseren. In combinatie met een eenduidige aanpak zal de maatschappelijke functie vervolgens ook zichtbaarder worden, zo luidt een andere aanbeveling.

Drs. Rico Bastiaans, afgestudeerd op de organisatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen betaaldvoetbalorganisaties in Nederland, heeft voor de stichting Meer dan voetbal een onderzoeksmodel ontwikkeld waarmee de maatschappelijke functie van het voetbal jaarlijks kan worden gemeten.

Op basis van 7 thema’s zijn de maatschappelijke activiteiten van de clubs geanalyseerd. Deze thema’s zijn: supporters, toegankelijkheid, omgeving van de club, onderwijs, de maatschappij, de breedtesport en beleid en organisatie. Clubs als FC Utrecht, Willem II, N.E.C. en RBC Roosendaal blijken vervolgens bovengemiddeld te scoren.