Maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt marktkansen voor Nederland en goede mogelijkheden voor een businesscase voor Nederlandse bedrijven. Op basis van dit uitgangspunt rondde de SER-commissie IMVO onlangs haar themarapportage ‘Kansen in mondiale duurzame ontwikkeling’ en ‘Leefbaar loon’ af.

Betere concurrentiepositie

Voor bedrijven liggen er veel kansen om in opkomende markten en ontwikkelingslanden nieuwe afzetmarkten aan te boren. Nederlandse bedrijven kunnen zich daarbij onderscheiden met kwaliteit en duurzaamheid. Nederland heeft een goede reputatie op dat vlak.

Voor individuele bedrijven ligt er tevens een goede businesscase. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn zich volgens de commissie IMVO meer bewust van maatschappelijke uitdagingen. Ook handelen zij toekomstgericht en innovatief, hebben draagvlak van hun stakeholders (trouwe klanten, gemotiveerde werknemers, goede contacten met investeerders, burgers en maatschappelijke organisaties) en hebben op de langere termijn dus een betere concurrentiepositie.

Aanbevelingen commissie

In de rapportage geeft de commissie voorbeelden van bedrijven die kansen weten te benutten en tegelijkertijd invulling trachten te geven aan de internationale normen op het gebied van duurzaamheid. Om de transitie naar duurzame groei te verbreden en te versnellen doet de commissie in haar rapportage ook een aantal aanbevelingen. Overheid en bedrijfsleven zouden aan bepaalde prioriteiten verder invulling moeten geven, zoals het vormen van strategische allianties. Samenwerkingsverbanden kunnen bedrijven helpen bij complexe MVO-risico’s die zij niet alleen kunnen oplossen.

Meer praktijken en prioriteiten staan in de themarapportage ‘Kansen in monidale duurzame ontwikkeling’. In een separate brochure gaat de commissie in op het thema leefbaar loon. Die brochure is bedoeld voor bedrijven die werk willen maken van een leefbaar loon, maar niet goed weten hoe.

Volledige themarapportage (pdf)