Grote bedrijven hebben een legitimiteitsprobleem. Zij willen wel de lusten, maar niet de lasten. De cultuuromslag moet van binnenuit komen.

Groot en internationaal worden als bedrijf getuigt van ondernemerschap, daar is niets mis mee. Maar het leidt niet alleen tot voordelen, het brengt ook lasten met zich mee; toenemende verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om belasting te willen betalen, om oprecht milieuvervuiling te willen verminderen, om oprecht het financiële systeem goed te willen laten functioneren in dienst van de samenleving als geheel, om mensen werkomstandigheden te bieden die menswaardig zijn.