De voedselverspilling per hoofd van de bevolking in ons land is in 2018 niet meer, maar ook niet minder geworden ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit de update van de Monitor Voedselverspilling, vandaag gepubliceerd door Wageningen Food & Biobased Research.

Nederland heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in bewustwording bij bedrijfsleven en consument. Zo is in 2018 de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling opgericht waarbij inmiddels bijna 100 verschillenden partijen zijn aangesloten die de handen ineen hebben geslagen om sámen te werken aan het voorkomen en verminderen van voedselverspilling. Het is echter nog te vroeg om het effect hiervan terug te zien in de cijfers. Zeker is wel dat de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling een aantal veelbelovende initiatieven heeft opgeleverd, waaronder de Verspillingsvrije week die vandaag is gestart.

Omvang verspilling en aannames

De verspilling in de voedselketen per hoofd van de bevolking bedroeg in 2018 tussen de 96 en 149 kilogram. Een exact getal is niet te geven, omdat gegevens over het aandeel voedsel in afvalstromen niet altijd voorhanden waren. Daarom zijn een aantal aannames gedaan over de minimale en maximale hoeveelheid voedsel per afvalstroom.

In overleg met de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling onderzoekt de WUR nu of en zo ja hoe de Monitor Voedselverspilling ketenschakel specifiek te maken is. Dit leidt tot preciezere schattingen van hoeveel voedsel verspild wordt en maakt inzichtelijk waar in de keten en bij welke producten het probleem zich vooral voordoet. Deze informatie biedt overheid en bedrijfsleven concrete aanknopingspunten voor een betere verwaarding van reststromen en verdere reductie van voedselverspilling.

Openheid van zaken

Om tot een sectorspecifieke monitor te komen is het cruciaal dat ketenschakels openheid van zaken geven over verspilling in hun sector. De Nederlandse retailsector beet hiermee afgelopen jaar de spits af. Dankzij dit onderzoek is er nu een beter en betrouwbaarder inzicht in de voedselverspilling bij supermarkten, dat is belangrijk om gericht actie te kunnen nemen. De onderzoekers gaan de komende periode in samenwerking met andere sectoren dit inzicht verder vergroten.