De KNMT heeft een e-boek gelanceerd over het verduurzamen van praktijken in de mondzorg. De uitgave helpt mondzorgverleners om de ecologische footprint van hun werk te verkleinen.

Bijna 90% van de tandartsen wil méér doen aan verduurzaming, zo blijkt uit onderzoek. Maar, ze zien ook belemmeringen. Onbekendheid met effectieve maatregelen en subsidiemogelijkheden zijn de belangrijkste. De KNMT, beroepsvereniging van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen, wil met de publicatie van het e-boek deze drempels wegnemen.

Het e-boek biedt daarom tips en inspiratie bij het verduurzamen van gebouwen, de inrichting en de praktijkvoering. Dat is nodig, want de zorg in Nederland is verantwoordelijk voor zo’n 7% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Dat is ongeveer gelijk aan de uitstoot van Tata Steel en de grote steenkolen- en biomassacentrales in de Groningse Eemshaven.

Met haar duizenden praktijken en tientallen miljoenen patiëntcontacten draagt de mondzorg substantieel bij aan deze milieubelasting door de zorg. Die terugbrengen heeft dubbel effect: enerzijds helpt het klimaatverandering tegengaan en tegelijk draagt het bij aan de gezondheid van mensen.

Over het e-boek

Het e-boek is een uitgave van de KNMT en wordt onderschreven door NVM-mondhygiënisten en ONT, de vereniging van tandprothetici. Het is tot stand gekomen met steun van Stichting Stimular en het ministerie van VWS.

Naar het e-boek Duurzame mondzorgpraktijk: https://duurzamepraktijk.knmt.nl