De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7 procent van de CO2-emissies in Nederland. Dit betekent dat er voor de zorg, waaronder de eerstelijns, een duidelijke noodzaak is om te verduurzamen. Brancheverenigingen spelen hierbij een belangrijke rol. Want als de branches structureel aandacht geven aan duurzaamheid, stimuleren zij hun leden om duurzaam aan de slag te gaan in hun praktijk en bedrijfsvoering.

Kennisproduct op maat

Voor sommige branches is duurzaamheid duidelijk al een hoofdzaak. Zo brachten het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in 2021 het e-boek ‘De groene huisartsenpraktijk’ uit. De KNMT, de beroepsorganisatie van tandartsen, volgde in 2022 met het e-boek ‘Duurzame mondzorgpraktijk’. Deze kennisproducten zijn niet alleen erg handig omdat het de leden handvatten geeft bij het verduurzamen, maar ook door de inspirerende praktijkvoorbeelden over koplopers.

Grootste milieuwinst: verminder woon-werk- en zakelijk verkeer

Steeds meer huisartsen en tandartsen maken gebruik van de Milieubarometer, een praktische tool wat met grafieken inzicht geeft in waar milieuwinst voor de praktijk ligt. Uit het branchegemiddelde van de huisartsen blijkt dat de grootste milieuwinst te behalen is door woon-werk en zakelijke kilometers te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door patiënten en medewerkers te stimuleren om met de fiets te komen.

Verantwoordelijkheid bij brancheverenigingen

Ook de brancheverenigingen van andere eerstelijns zorg, zoals apothekers en pedicures, nemen steeds vaker de verantwoordelijkheid om de zorg te verduurzamen. Door een kennisproduct op maat te ontwikkelen en aan te bieden, inspireren zij hun leden. Zo’n kennisproduct vergemakkelijkt bovendien het werken aan duurzaamheid. Hiermee draagt de eerstelijnszorg stapsgewijs bij aan een duurzame en gezonde toekomst.

Esther de Groot, adviseur duurzaam ondernemen Stichting Stimular