De ISO 26000 is de nieuwe, internationale richtlijn op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze richtlijn bouwt voort op bestaande standaarden zoals de VN Global Compact, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en de Verklaring over Fundamentele Principes en Rechten op het Werk van de Internationale Arbeidsorganisatie. De ISO 26000 is geen norm, dus niet certificeerbaar, en biedt als het ware een complete kapstok bij het verankeren van duurzaamheid in de bedrijfsvoering van een organisatie. In de loop van dit jaar wordt de richtlijn definitief gepubliceerd. Mondial Movers heeft de afgelopen vijf maanden hard gewerkt aan de volledige implementatie ervan in haar kantoororganisatie in Alblasserdam.

Verhuiscombinatie Mondial Movers was reeds ISO 9001, ISO 14001, VCA met OHSAS 18001 in voorbereiding, en IIP gecertificeerd. Vele initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld milieu, arbeidsomstandigheden, ethiek, of maatschappelijke betrokkenheid werden al ontplooid. “De implementatie van de ISO 26000 bij Mondial Movers bestond dan ook voor 75% uit een structurering en formalisering van het bestaande MVO, en voor 25% uit aanvullende activiteiten daarop”, meldde Ronald Stiefelhagen, adviseur duurzaam ondernemen van DHV. Samen met collega Miesje Berkvens hebben zij Mondial Movers begeleid met de invoering van de richtlijn.

DHV heeft een systematiek ontwikkeld om de algemene richtlijn op een goede manier te vertalen naar de specifieke situatie van een onderneming, als ook om de implementatie te formaliseren en te koppelen aan bestaande procedures in een onderneming. Samen met Mondial Movers is er zorg gedragen voor een stevige verankering van het MVO in de organisatie. Het invoeren van de ISO 26000 heeft onder andere geleid tot het structureren van MVO aan de hand van vijf zwaartepunten, vastlegging van alle MVO activiteiten in een referentie manual, een gecombineerd financieel/sociaal jaarverslag met daarin ruime aandacht voor duurzaamheid, een leveranciersgedragscode voor de belangrijkste ketenpartijen, een “dashboard” van MVO Kern Prestatie Indicatoren die het duurzaam ondernemen meetbaar maken, en een nog nadrukkelijkere inzet van de gidsfunctie van Mondial Movers richting haar aandeelhoudende verhuisbedrijven op het gebied van MVO. Bij alle activiteiten staan de belangen van de stakeholders centraal. “Mondial Movers mag zich met recht een MVO koploper noemen”, aldus Ronald Stiefelhagen.

In hun beider toespraken gaven Willem Lageweg en Hanja Maij-Weggen, voormalig Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant en voormalig minister van Verkeer en Waterstaat, blijk van hun waardering voor het duurzaam ondernemen van Mondial Movers. Tijdens de uitreiking gaf Willem Lageweg als algemene boodschap nog mee om bij de formalisering van MVO de kracht van duurzaamheid innovatie niet uit het oog te verliezen.

Om het hanteren van de ISO 26000 in het bedrijfsleven te stimuleren heeft DHV de Koploperbokaal in het leven geroepen. In totaal vijf bokalen zijn beschikbaar voor de eerste ondernemingen in Nederland die de invoering van de richtlijn hebben voltooid (uiteraard los van enige betrokkenheid van DHV daarbij). Voorwaarde is wel, dat er sprake moet zijn van een volledige implementatie. De bokaal zelf is vervaardigd uit duurzame materialen en volgens de principes van eerlijke handel. Het bovenstuk is gemaakt van drijfhout. Dit symboliseert ‘het komen bovendrijven’, ‘het hoofd boven het MVO maaiveld uitsteken’. Bedrijven die voor de bokaal in aanmerking willen komen, kunnen contact opnemen met DHV.