Mondelēz International, Inc., een van de grootste snackingsbedrijven ter wereld, steunt wereldwijde inspanningen met als doel de percentages gerecycleerd plastic, waaronder ook de zachte folies, te vergroten. Het bedrijf heeft opgeroepen tot meer samenwerking in de gehele sector om efficiënte programma’s rond Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) uit te werken en te implementeren en zo bij te dragen aan een meer circulaire economie.

Er is grote behoefte aan een gezamenlijke aanpak om systemen van recycling te verbeteren, inclusief die voor zachte folies. Zo kan een groter deel van de lichte en meerlaagse plastics dat gebruikt wordt in de suikerwaren- en snackindustrie worden ingezameld, verwerkt en uiteindelijk op een economische en op praktische manier worden hergebruikt. Dit alles om te vermijden dat het in de natuur terechtkomt”, zegt Rob Hargrove, uitvoerend vicevoorzitter van onderzoek, ontwikkeling en kwaliteit bij Mondelēz International.

“Plastic folies dragen bij tot de voedselveiligheid en de vermindering van voedselverspilling, maar de percentages van recycling moeten omhoog. Naast belangrijke financiële bijdragen die wij leveren via vrijwillige en verplichte programma’s zorgen we tevens ook voor vooruitgang in publieke en private samenwerkingen en in recyclingprogramma’s. Zo bouwen we een betere infrastructuur zodat deze verpakkingen niet alleen gemaakt zijn om te worden gerecycled, maar dat dit ook daadwerkelijk gebeurt”, aldus Hargrove.

Het bedrijf heeft al grote vooruitgang geboekt op vlak van haar recycle-doelen door 65.000 ton minder verpakking te produceren tussen 2013 en 2020. Het is goed op weg om tegen 2025 verpakkingen te maken die voor de volle 100 procent gerecycled kunnen worden. Momenteel is 94% van de verpakkingen recyclebaar. Om haar inspanningen in het kader van een groeiende circulaire economie te benadrukken is Mondelēz International het eerste bedrijf dat zich committeert om gerecycled plastic te gebruiken voor haar gehele portfolio van verse kaas Philadelphia.

Een geharmoniseerde aanpak op mondiaal niveau

Mondelēz International beseft dat samenwerking en het bundelen van verschillende inspanningen de sleutel is naar een wereld zonder plastic vervuiling. Om die reden heeft het bedrijf de New Plastics Economy Global Commitment van de stichting Ellen Macarthur ondertekend. De Stichting Ellen MacArthur en het Programma van de Verenigde Naties voor het milieu roepen bedrijven en overheden op om onnodige plastics te vermijden en om te innoveren zodat noodzakelijk plastic 100 procent herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar wordt. Gebruikte plastics verdienen een tweede leven en moeten ‘circuleren’.

“Om de uitdaging van het recyclen van plastics het hoofd te kunnen bieden, is een gecoördineerde, internationale aanpak nodig die industrie en overheden op één lijn brengt over de oorzaken van plasticvervuiling, maar ook over de meest effectieve processen en over een geharmoniseerd beleid dat noodzakelijk is om het probleem aan te pakken. We boeken vooruitgang, maar we hebben nog een lange weg te gaan”, zegt Russell Dyer, verantwoordelijk voor communicatie en overheidsaangelegenheden binnen Mondelēz International.

Lancering van de coalitie ‘Plastic Afval’ van het Consumer Good Forum

Mondelēz is lid van de nieuwe coalitie ‘Plastic Afval’ van het Consumer Good Forum. De leden van deze coalitie committeren zich om de Golden Design Rules voor hun verpakkingen te volgen. Deze coalitie wil op termijn wereldwijd standaarden gaan opleggen als het gaat over het ontwerpen en ontwikkelen van duurzame verpakkingen en wil het aantal verpakkingen drastisch verminderen binnen de goederenindustrie, bedoeld voor directe verkoop.

Een Europees verbond in de eerste plaats

In september 2019 heeft de Europese Commissie de Circulaire Alliantie rond plastic materiaal gelanceerd. Mondelez International heeft net als de vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de industrie en overheidsinstanties deze verklaring ondertekend met het oog op een verbetering van de inzamelsystemen, het sorteren en het recyclen in de hele Europese Unie.