Het gebruik van e-mail en internet in bedrijven neemt een hoge vlucht. En daarmee wordt de vraag actueel hoe bedrijven en werknemers met de nieuwe communicatiemiddelen moeten omgaan. Wat mag wel en wat mag niet? Mag een werknemer vanaf zijn werkplek ook persoonlijke e-mailtjes versturen en heeft een werkgever het recht om het internet- en e-mailgebruik van zijn personeel controleren? En hoe zit het dan met de Wet Bescherming Persoongegevens?

De Modelgedragscode internet- en e-mailgebruik geeft ondernemingen een handvat om deze vragen voor hun bedrijf te beantwoorden.