Het Model biedt ministeries de mogelijkheid een gedragscode op te stellen tegen rassendiscriminatie. Sommige departementen kennen al codes met bijbehorende structuren voor de behandeling van klachten over rassendiscriminatie of over andere vormen van discriminatie. Voor ministeries die nog niet beschikken over een gedragscode kan het model tot voorbeeld dienen voor de opzet van een eigen departementale aanpak.