MKB-metaal gaat voor duurzaamheid

Het MKB-metaal verwacht dat verduurzaming, na specialisatie, de komende tien jaar de grootste impact zal hebben op de bedrijfsvoering. Voor vrijwel alle bedrijven geldt dat zij nu al aandacht hebben voor milieuvriendelijke productiemethoden of daar in de nabije toekomst aandacht aan gaan besteden.

Dit blijkt uit onderzoek van de ING, verricht in samenwerking met de Koninklijke Metaalunie en de Stichting Adviescentrum Metaal.

Met deze focus op duurzaamheid creëren de metaalondernemers nieuwe marktkansen en krijgt innovatie een boost. Volgens het onderzoek zal de aandacht voor duurzaam ondernemen in het MKB-metaal alleen nog maar toenemen. Meer dan de helft van de metaalondernemers verwacht dat de vraag naar duurzame producten en processen de komende vijf jaar zal stijgen en nog eens een derde voorziet zelfs een sterk groeiende vraag.

Samenwerking

Opvallend is dat voor het MKB-metaal samenwerking een must is om de duurzaamheiddoelstellingen te realiseren. Tweederde van de geënquêteerde bedrijven vindt zelfs dat duurzaam ondernemen onmogelijk is zonder samenwerking te zoeken. Het vergroten van aandacht voor duurzaam ondernemen is hierbij het meest genoemde argument. Uiteraard wordt samenwerking ook gezocht vanwege onderzoek naar- en ontwikkeling van duurzame processen en producten en om te participeren in duurzaamheidprojecten.

MVO-monitor

Voor metaalbedrijven is het van belang om tijdig in te spelen op de toenemende aandacht voor- en impact van duurzaamheid. Een minderheid van de ondervraagde ondernemers vindt dat zij alle mogelijke maatregelen op het gebied van duurzaam ondernemen al heeft getroffen, driekwart vindt dat er nog een weg is te gaan. Om het MKB-metaal hierbij te helpen, heeft de Metaalunie samen met de Stichting Adviescentrum Metaal, de digitale Metaalunie MVO-monitor ontwikkeld. Deze MVO-monitor is het product van het Metaalunie-project ‘Duurzame toekomst MKB-metaal’. De MVO-monitor, die op brancheniveau, het MKB-metaal, een praktische vertaling maakt naar de verschillende kernthema’s uit de ISO 26000, wordt komende zomer gelanceerd voor de leden van de Metaalunie. De MVO-monitor geeft antwoord op vragen als ‘welke ambitie heeft een bedrijf met MVO’, ‘waar staat het bedrijf op dit moment’ en ‘is er een gat tussen ambitie en status quo’.

Share Button