Het merendeel van het midden- en kleinbedrijf in ons land wil de komende jaren groeien door duurzamer te gaan ondernemen. Dat is een van de uitkomsten van de MKB Barometer Verkiezingen van Makro, uitgevoerd door MKBServicedesk.nl.

Ruim 3000 respondenten vulden stellingen in binnen 7 belangrijke thema’s.
Gevraagd naar duurzaam ondernemen gaf 62% aan na de verkiezingen meer werk te gaan maken van duurzaam ondernemen, mits ze er zeker van kunnen zijn dat de overheid daarbij langdurig (financieel) ondersteunt en niet telkens regelingen wijzigt.

Verdere uitkomsten

  • Zo’n 45% vindt dat minder Brusselse invloed beter zou zijn voor BV Nederland.
  • Als het ontslagrecht wordt versoepeld, neemt 53% van de respondenten liever een vaste kracht aan dan een flexkracht.
  • Mocht een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering leiden tot hogere tarieven van zzp’ers, dan zal 27% van de respondenten hen onverminderd inhuren.
  • Bijna 1 op de 8 respondenten vindt het niet nodig dat de overheid weer zou moeten  meebetalen aan de kosten van langdurig zieke werknemers.
  • Om de toenemende cybercriminaliteit een halt toe te roepen, vindt zo’n 60% dat de overheid strengere eisen mag stellen aan hun digitale beveiliging.
  • Opleidingen die niet aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven mogen van circa 45% van alle respondenten gesloten worden.

Gevraagd naar de partij die na de verkiezingen de belangen van ondernemers het best dient, noemt 47% van hen de VVD, gevolgd door D66 (10%). De nieuwe OndernemersPartij belandt op plek 3 met 8%. Meteen daarna komt de PVV met 7%.

“Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor ondernemers”, zegt Willem Overbosch, directeur van MKB Servicedesk. “Die trend zien we hier verrassend sterk. Het is te hopen dat het nieuwe kabinet hier ook echt op inspeelt.”