MKB in Nederland kan met relatief eenvoudige oplossingen en zonder hoge kosten, geld besparen op energiekosten, dat concludeert Climate Neutral Group in haar rapport ‘Energiebesparing – Kansen en verplichtingen voor bedrijven en gemeenten’. Ondernemers kunnen bijna 40% van de energiebesparingsdoelstellingen uit het Energieakkoord voor hun rekening kunnen nemen. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse gemiddelde elektriciteits- en gasverbruik van circa een half miljoen huishoudens. Veel bedrijven weten niet dat ze gemiddeld 30% van hun energierekening kunnen besparen door maatregelen te treffen die binnen drie jaar zijn terugverdiend. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het aanjagen van energiebesparingen door bedrijven.

MKB kan belangrijke bijdrage aan Energieakkoord leveren

200.000 middelgrote bedrijven in Nederland hebben samen een besparingspotentieel van bijna 40% van het Energieakkoord, dat dat tot op heden onvoldoende wordt benut. Een rapport van Climate Neutral Group verduidelijkt het overheidsbeleid t.a.v. energiebesparing voor de MKB ondernemer, en komt met aanbevelingen voor gemeenten en bedrijven om energiebesparing te versnellen. MKB ondernemers kunnen ontzettend veel geld besparen door gewoon te doen: start als ondernemer met een eenvoudige (en vaak gesubsidieerde) energiescan om vervolgens het laaghangend fruit te plukken. Dit zijn vaak kleine aanpassingen in een organisatie om energie te besparen, met positieve gevolgen voor klimaat en portemonnee. Een gemiddelde MKB ondernemer in Nederland kan 30% energie besparen door maatregelen te treffen die binnen drie jaar zijn terugverdiend.

Gemeenten spelen belangrijke rol

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het aanjagen van ondernemers in Nederland met een integrale aanpak: eerst stimuleren, dan handhaven. Volgens Rijkswaterstaat Leefomgeving blijkt dat € 1 investering vanuit gemeenten, een extra € 5 regionale investeringen in energiebesparende maatregelen door participerende ondernemers oplevert. Zo dragen bedrijven bij aan energieneutrale doelstellingen vanuit gemeenten, dit geeft de lokale economie een impuls. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu € 3 miljoen subsidie ter beschikking gesteld aan gemeenten om meer prioriteit te geven aan energiebesparing voor bedrijven. 

Gewoon gaan doen

Arjen Struijk, Marketing & Sales Director Climate Neutral Group: “We weten uit ervaring dat veel MKB bedrijven opzien tegen het starten van energiebesparende maatregelen. Tijd tekort, focus op andere zaken of gewoon niet weten waar te beginnen zijn veelgehoorde redenen. Bedrijven richten zich natuurlijk liever op hun corebusiness dan dat zij aan de slag gaan met energiebesparing. Fout gedacht, want de energierekening mag dan gemiddeld slechts 5% van de totale kosten bepalen, een besparing kan al gauw leiden tot bijvoorbeeld uitbreiding van het personeel.”

“Uit onze analyse blijkt dat een gemiddeld MKB bedrijf een investering van € 10.000,- in energiebesparende maatregelen binnen 3 jaar terugverdient. Dat is een geweldige rol die het MKB kan spelen bij het realiseren van het Energieakkoord en dus bij het terugdringen van de klimaatimpact. Onze oproep aan ondernemers is dan ook: laat niet langer geld liggen en start met besparen. We hebben 5 tips opgenomen in ons rapport, waarmee MKB ondernemers kunnen beginnen met energie besparen. Begin met een eenvoudige energiescan bijvoorbeeld, die soms ook gesubsidieerd door uw gemeente wordt. En sluit u aan bij programma’s vanuit uw gemeente, bijvoorbeeld een inkoopcollectief. Het is een kwestie van gewoon doen. Start dus vandaag nog met energiebesparing. Voor een betere wereld van morgen.” 

Download de White Paper (na aanvraag)