Energiebeheer
De nieuwe stelplaats “Marconi” moet er tegen 2012 zijn. Het depot komt op een terrein van 3,7 hectare groot in het zuiden van Brussel aan de Stallestraat. Er kunnen 75 trams van het type 3000 en 4000 terecht. De onderhoudszone zou vijftien trams tegelijk kunnen opvangen. Daarnaast komt er nog een administratief gebouw, met een ontvangstenzaal en een ontspanningsruimte voor de bestuurders.

De “Marconi”-stelplaats zal grotendeels op het grondgebied van de gemeente Ukkel liggen en een stukje op dat van de gemeente Vorst. De site grenst aan de Vlaams-Brabantse gemeente Drogenbos. De MIVB engageert zich om de stelplaats te integreren in het stedelijk milieu en het accent te leggen op duurzame ontwikkeling. Er komt onder meer aandacht voor energiebeheer, natuurlijk licht, geluidsisolering en recuperatie van regenwater.

TramStore21
De globale investering beloopt zo’n 50 miljoen euro. De Brusselse openbaarvervoermaatschappij staat in voor de bouw van de stelplaats en bekostigt het grootste deel ervan. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt de aanleg van de aan- en afvoersporen voor rekening, net als de kosten voor onteigeningen, de afbraak van gebouwen en de aanplanting van groen. Het bouwproject zit in de fase van het voorontwerp.

De bouw van de stelplaats kadert in het Europese project TramStore21. Voor dat project slaat de MIVB als projectleider de handen in elkaar met de steden Rotterdam, Blackpool en Dijon. Dat gebeurt met de hulp van het Duitse Fraunhofer Institut. Het project kan op financiële steun rekenen van het Europees fonds Interreg. De stelplaats in Rotterdam moet in 2011 operationeel zijn, voor de depots in Dijon en Blackpool wordt gestreefd naar 2013.

Knowhowdatabase
De partners zullen gedurende achttien maanden expertise uitwisselen tussen het personeel van de betrokken vervoersmaatschappijen met de bedoeling om zo meer efficiëntie te bereiken wat betreft duurzame ontwikkeling. Ze krijgen daarvoor een Europese financiële steun van 5,36 miljoen euro.

Het samenwerkingsverband moet leiden tot een knowhowdatabase over de duurzaamheid van stedelijke infrastructuur. Die database wordt nadien toegankelijk voor experten met verschillende geografische, professionele en institutionele achtergrond.

Tramstore21 moet bovendien de situatie van duurzame ontwikkeling in elk Noordwest-Europees land analyseren op vlak van regelgeving, markt en opleiding. De partners van het projet zullen maatregelen kunnen voorstellen die de bouw vergemakkelijken van stedelijke infrastructuur met respect voor het leefmilieu.