De gebouwen op het Floriade-terrein worden allemaal zo veel mogelijk gerealiseerd volgens het ‘Cradle-to-cradle’-principe (C2C). Dit betekent dat alle productiematerialen kunnen worden gerecycled of biologisch afbreekbaar zijn. Op dinsdagmiddag spreekt de minister-president over de ontwikkeling van het Floriade-terrein. In de vooravond zet de minister-president de eerste spade in de grond voor de realisatie van het paviljoen waarin de wisselwerking tussen de tuinbouw enerzijds en onderwijs en innovatie anderzijds centraal staat. Dit zogeheten Education and Innovation-paviljoen wordt bijna 700 m2 groot en is één van de vijf speerpunten van Floriade 2012.

Tijdens een aansluitend informeel werkdiner spreekt de minister-president met regiovertegenwoordigers over ‘Klavertje 4’. In dit 2800 hectare grote gebied bij Venlo werken Rijksoverheid, provincies en gemeenten nauw samen om de komende twintig jaar een groot (glas)tuinbouw- en bedrijventerrein te ontwikkelen. Ook de Floriade is in dit gebied gesitueerd.

Op woensdagochtend krijgt de minister-president een rondleiding bij Van Houtum Papier in Swalmen. Dit bedrijf werkt samen met Michael Braungart, een van de grondleggers van Cradle-to-Cradle, om tissueproducten om te bouwen tot C2C-producten. Ook andere bedrijven in de regio werken aan C2C-producten.