Maatschappelijke verslaggeving is ‘in’
Veel van de in Nederland gevestigde grote bedrijven hebben in enkele jaren tijd hun verslaggeving aanzienlijk verbeterd en transparanter gemaakt. Uiteraard stimuleren wij deze ontwikkeling.
Een flink aantal van hen heeft inmiddels een vermelding op de Dow Jones Sustainability Index. Ze hebben daarvoor stevige inspanningen moeten doen, die veel van hun organisatie hebben gevergd. Daar staat tegenover dat een goede score op de DJSI belangrijke concurrentievoordelen kan opleveren.

EZ bracht vorig jaar als eerste ministerie in Nederland een maatschappelijk jaarverslag uit. Dat initiatief vond waardering. Tegelijk klonk ook kritiek op de inhoud. Daar leren we van. Zo bieden we deze keer in het verslag ruimte aan diverse relaties bij andere organisaties – zogeheten stakeholders – voor hun ervaringen met het doen en laten van EZ. Ook de positie van de consument krijgt meer aandacht. En natuurlijk proberen we in woord en getal een zo transparant mogelijk beeld van onze organisatie te geven. Want om openheid is het in een maatschappelijk jaarverslag immers te doen.
Maatschappelijke verslaggeving door overheden is een relatief nieuw verschijnsel. We zijn benieuwd naar de maatschappelijke verslagen van andere overheden die dit jaar voor het eerst verschijnen. Met hen gaan we in dialoog over de ontwikkeling van onze verslagen. Net als vorig jaar nodigen we u uit om op ons maatschappelijk jaarverslag te reageren.