Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over voortgang van het IMVO-beleid (Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen). Op 14 november 2018 staat het AO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) gepland. In de brief wordt de Kamer geïnformeerd over het IMVO-beleid en over de uitvoering van een viertal moties. 

In deze brief wordt eerst ingegaan op de voortgang van de IMVO-convenanten. Vervolgens wordt uw Kamer geïnformeerd over de inzet van extra financiële middelen voor de IMVO-convenanten, de onderzoeken en evaluaties, de indicator voor de naleving van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de ontwikkelingen in Europa. Tenslotte wordt ingegaan op de aanpak bestrijding kinderarbeid en leefbaar loon, de verduurzaming van de cacaosector en de steun van de Nederlandse regering voor de verzoeningsdialoog in Colombia.