Op 20 juni 2019 heeft de Kamer een Algemeen Overleg (AO) Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) gepland staan. Ten behoeve van dit AO heeft Minister Sigrid Kaag de Kamer, in afstemming met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, per brief geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van het IMVO-beleid. Daarbij is ze ook ingegaan op de ontwikkelingen binnen de IMVO-convenanten, geeft ze een toelichting op de evaluatie van het IMVO-beleid die dit najaar wordt gestart en schetst ze het tijdpad voor de uitvoering van het Regeerakkoord voor het deel dat betrekking heeft op IMVO.