Uit nieuw onderzoek van Ricoh blijkt dat andere bedrijfsbehoeften vaker voorrang krijgen dan duurzaamheid. Dit geldt voor de meerderheid van de organisaties in Nederland (53%). Vooral op het gebied van digitale transformatie wordt veel geïnvesteerd. Maar liefst 68% verhoogt of handhaaft zijn investeringen op dit vlak. Helaas zien de meeste bedrijven niet in hoe het verbeteren van technologie ook positieve duurzaamheidsresultaten met zich mee kan brengen. Voor het onderzoek van Opinion Matters werden 251 Nederlandse beleidsmakers ondervraagd. Meer dan de helft (59%) is van mening dat bedrijven een verantwoordelijkheid hebben om proactief te reageren op globale vraagstukken zoals klimaatverandering.

Druk om prestaties te verbeteren

Deze bevindingen suggereren dat Nederlandse bedrijven druk voelen van investeerders, klanten en overheden. Bijvoorbeeld om hun prestaties rondom milieu, maatschappij en corporate governance (ESG) te verbeteren. Zéker in de nasleep van de pandemie.  Deze druk is niet misplaatst. Meer dan de helft van de werknemers (59%) verwacht dat hun werkgever een rol speelt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zo blijkt uit aanvullend onderzoek van Ricoh. Ondertussen neemt de Europese Unie het voortouw in een internationaal initiatief met een reeks voorschriften en initiatieven. Denk hierbij aan de Europese Green Deal en de Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze verplichten organisaties met meer dan 500 werknemers hun niet-financiële informatie openbaar te maken.

Slechts 18% investeerde meer tijdens pandemie

Directeuren zijn zich ervan bewust dat zij meer moeten doen. Desondanks heeft slechts 18% de investeringen in duurzaamheid tijdens de pandemie verhoogd. Dit benadrukt het complexe bedrijfsklimaat.

Technologie als stimulans voor duurzame ambities

Digitale transformatie kan de ESG-prestaties van organisaties verbeteren. En maakt het mogelijk om de juiste data te verzamelen, zodat bedrijven deze prestaties effectief kunnen meten. 32% van de beleidsmakers ziet technologie als een stimulans voor duurzame ambities. Helaas gelooft de meerderheid (72%) niet dat digitale transformatie helpt om de duurzaamheidsdoelstellingen van hun bedrijf op lange termijn te bereiken.

Investeren in cloud, big data en hybride werken

Sterker nog, bedrijven beschouwen optimalisatie van de IT-infrastructuur als de minst nuttige manier om milieu-impact op de lange termijn te verminderen. Toch heeft bijna de helft van alle organisaties geïnvesteerd in oplossingen voor cloudtechnologie (43%), big data (43%) en hybride werken (41%). Dit stelt organisaties onder meer in staat om efficiënter om te gaan met energie. En om relevante gegevens voor de ESG-rapportage effectiever te verzamelen en verstrekken. Ook helpt het om bedrijven samen te laten werken aan internationale vraagstukken.

Investeren in digitale transformatie

Maurits Aalders, Marketing Director Ricoh Nederland, licht toe: “Bedrijven beseffen dat ze meer moeten doen om hun ESG-prestaties en -rapportage te verbeteren. Maar het is complexer dan ooit om middelen te vinden die dit mogelijk maken. Veel nieuwe wettelijke vereisten bevinden zich nog in de ontwerpfase. Dit maakt het lastig voor bedrijven om te bepalen waarin zij het beste kunnen investeren. Het is belangrijk om te onthouden dat zakelijk succes en ESG-succes goed samengaan. Digitale transformatie heeft namelijk veel overlap met zakelijke en ESG-resultaten. Bedrijven kunnen hier dus vol vertrouwen in investeren. Het verbetert de efficiency en de duurzame resultaten. En maakt de onderneming ook toekomstbestendig. Kortom, digitale transformatie vergroot de capaciteit om gegevens te verzamelen en te analyseren. En dat is van vitaal belang wanneer nieuwe rapportageverplichtingen in werking treden.”