85 Kilometer verouderde oliepijpleidingen lopen langs en onder de woonwijken van Durban. De slechte conditie van de pijpleidingen en onzorgvuldig handelen bij de overslag van olieproducten zorgden de afgelopen jaren voor diverse grote lekkages. Incidenten die milieuschade, gevaren voor de veiligheid en gezondheidsproblemen opleverden. Ondanks jarenlang aandringen van bewoners en maatschappelijke organisaties weigert Shell de pijpleidingen volledig te vervangen. Volgens de Zuid-Afrikaanse vestiging is alleen op sommige plekken vervanging nodig en voldoen de leidingen verder prima. Niettemin vonden lekkages plaats op plekken die Sapref getest en goed bevonden of gerepareerd had.

Shell wil best praten met de omwonenden en de milieubeweging. Gisteren nog had in Londen een gesprek plaats tussen het Britse hoofdkantoor en milieuorganisaties uit Durban en Engeland. In feite ‘praat’ Shell al zeven jaar.

Praten alleen lost niets op. Vervang de leidingen!
Samen met omwonenden en de lokale milieuorganisaties SDCEA en Groundwork eist Milieudefensie dat de raffinaderij de pijpleidingen uit voorzorg vervangt. Milieudefensie-campagneleider Paul de Clerck: ‘Praten alleen lost niets op. Er moeten nieuwe leidingen komen. Voor Shell, dat vorig jaar 9 miljard euro winst maakte, kunnen de kosten geen excuus vormen. Shell moet zijn verantwoordelijkheid nemen.’
Gisteren verscheen de publicatie ‘Lekkende leidingen – Olieconcern Shell in Zuid-Afrika’. Hierin heeft Milieudefensie de problemen rond de ‘Shell and BP South African Refineries (Sapref)”, de olieraffinaderij in Durban, beschreven.

Shell is het derde bedrijf uit de Milieudefensie-serie ‘De Vieze Vijf’. Hierin worden Nederlandse bedrijven aan de kaak gesteld die het niet zo nauw nemen met maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. De situatie in deze cases onderstreept de noodzaak van bindende internationale regels waaraan multinationals zich moeten houden.