Illegale houtkap is een belangrijke oorzaak van de wereldwijde ontbossing. Naar schatting 50 procent van het tropisch hout dat Nederland binnenkomt is nog steeds illegaal. Het merendeel van de Nederlandse houthandelaren, verenigd in de VVNH, heeft in 2003 een gedragscode ondertekend waarin wordt verklaard geen illegaal hout meer te importeren. Vanaf januari 2004 zou daarmee de Nederlandse houtsector ‘illegaal hout vrij’ moeten zijn, aldus de VVNH. Tegen leden die zich niet aan de gedragscode houden kan een klacht worden ingediend. De VVNH zal, indien de klacht gegrond is, maatregelen ondernemen.

Recent onderzoek van Milieudefensie toont echter aan dat Nederlandse houthandelaren, ondanks de gedragscode, zich nog steeds schuldig maken aan illegale activiteiten. Bij houthandel Wijma werden de volgende overtredingen aangetroffen: meer hout kappen dan volgens de vergunning is toegestaan, fraude met papieren, kap buiten de toegewezen gebieden en kap van te kleine stammen. Milieudefensie legt naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten een klacht neer bij het bestuur van de VVNH.

Wijma is ook in het verleden meermalen beschuldigd van illegale activiteiten. Het Ministerie van Bossen in Kameroen heeft de houthandelaar daarvoor ook boetes opgelegd. Het bedrijf heeft zelf ook publiekelijk verklaard ‘fouten te hebben gemaakt’. Uit het meest recente onderzoek van Milieudefensie blijkt de houthandel nog niet geleerd te hebben van fouten uit het verleden. ‘We verwachten dan ook een ferm optreden van de VVNH’, aldus Paul de Clerck van Milieudefensie.

Al een aantal jaren voert Milieudefensie campagne om de import van illegaal hout te stoppen. Illegale houtkap heeft een vernietigend effect op de laatste tropische regenwouden en de miljoenen mensen die afhankelijk zijn van deze bossen. De komende jaren zullen bosgebieden in z’n geheel verdwijnen of ernstig degraderen als er geen krachtige maatregelen worden genomen.