BP had in 2002 Mortimore ingehuurd om de pijpleidingen te beoordelen. De deskundige is geschokt door wat hij aantrof: ‘Met mijn 41 jaar ervaring ben ik in de loop der tijd heel wat fouten tegengekomen maar de situatie van deze pijpleiding slaat alles.’ BP heeft deze informatie echter niet kenbaar gemaakt aan mogelijke financiers, zoals ABN AMRO, ING en de Wereldbank. BP bleef juist beweren dat ze in dit project de hoogste internationale standaarden toepast.

Milieudefensie en andere milieu- en mensenrechtenorganisaties wezen al eerder op de grote sociale en milieurisico’s van het olieleiding. Vorig jaar brachten ze onder de aandacht dat het project op meer dan 170 aspecten de sociale en milieurichtlijnen van de Wereldbank overschrijdt. Dat was voor ABN AMRO en ING geen reden om af te zien van financiering van het pijpleiding.

Het nu uitgelekte rapport laat zien dat er enorme risico’s op lekkage bestaan. En BP heeft financiers en andere belanghebbenden voor de gek gehouden door te zwijgen over de risico’s. Milieudefensie wil dat ABN AMRO en ING daarom een onderzoek instellen om helderheid te verschaffen over de veiligheid van dit project.

Milieudefensie-woordvoerder Paul de Clerck: ‘ABN AMRO en ING hebben beiden gezegd dat ze alleen projecten willen financieren die een bijdrage aan duurzame ontwikkeling geven en die transparant zijn. Nu blijkt dat BP in 2002 al wist dat er iets mis was en verzuimd heeft daarover openheid van zaken te geven. Daar moeten ABN AMRO en ING niet aan meewerken.’