Middelgrote ondernemingen besteden veel aandacht aan duurzaam ondernemen. De bedrijven doen dat vooral door de eigen, interne duurzaamheid te verbeteren, zoals het verminderen van het energieverbruik, het toenemend gebruik van duurzame materialen en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

In veel gevallen hebben de bedrijven hiervoor ook de inkoopstrategie aangepast en doen zij alleen zaken met leveranciers die zich duurzaam gedragen. Daarnaast stimuleren de bedrijven duurzaam gedrag bij medewerkers, zoals flexibeler werken en milieuvriendelijke vervoer. Andere maatregelen vormen het ‘verduurzamen’ van producten en diensten en het deelnemen aan externe duurzaamheidinitiatieven, zoals ISO-certificering en de CO2-prestatieladder.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder bijna tweehonderd middelgrote bedrijven in Nederland. Van de onderzochte bedrijven is ruim 80% bezig met initiatieven en maatregelen die moeten leiden tot een ‘groenere’ onderneming. Eén op de vier bedrijven doet dit op basis van geformuleerd beleid. Ruim de helft van de ondernemingen is sinds vijf jaar bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen en 80% gaat er vanuit dat het belang ervan de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat duurzaam ondernemen bij de bedrijven vooral wordt ingegeven door de verwachting dat de aandacht leidt tot een betere reputatie, tot meer innovatie en tot meer concurrentievoordeel. Ruim 60% van de onderzochte bedrijven geeft aan in duurzaamheid te investeren vanuit het oogpunt van reputatie, de helft van de ondernemingen ziet kansen voor innovatie en ruim 40% gaat ervan uit de concurrentiepositie te kunnen verstevigen. Nog eens 40% geeft aan dat duurzaam ondernemen een thema is binnen de onderneming omdat belanghebbenden, zoals klanten en werknemers, erom vragen.

“Het is duidelijk dat duurzaam ondernemen ook bij middelgrote bedrijven een steeds belangrijker thema wordt”, zegt Ernst Groenteman, partner bij de Nationale Praktijk van KPMG.

Groenteman: “Na de eerste golf van met name grote bedrijven die aan het begin van deze eeuw de stap zetten naar duurzaam ondernemen, is het nu duidelijk tijd voor een tweede golf van met name middelgrote bedrijven om het accent te leggen op een groenere bedrijfsvoering. Dat alle inspanningen niet voor niets zijn, blijkt wel uit het feit dat 90% van de bedrijven aangeeft dat duurzaam ondernemen een positief effect heeft gehad op de reputatie van het bedrijf. Bovendien vindt 70% dat ‘groen’ ondernemen heeft geleid tot een hogere ondernemingswaarde en meer concurrentievoordeel.”

Overigens blijken de bedrijven zich bij het vormgeven van de ‘groene’ onderneming niet alleen op de interne organisatie te richten. De bedrijven hebben in toenemende mate oog voor de externe aspecten van duurzaam ondernemen, zoals de communicatie over het behaalde resultaat en overleg met stakeholders, zoals klanten en leveranciers.

De ondernemingen blijken in grote meerderheid verslag te doen van hun inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen. Van de onderzochte bedrijven doet bijna 80% verslag van het resultaat van hun inspanningen. Ruim 30% communiceert de behaalde resultaten in een duurzaamheidverslag of via de website. Bijna 30% geeft aan de duurzaamheid van de producten te hebben opgenomen in de productinformatie en bijna 20% legt verantwoording over het gevoerde beleid in het jaarverslag.

Het onderzoek is hier te downloaden (pdf).