De ProCredit Bank Congo is de eerste bank in Congo die klanten zeer kleine leningen verstrekt. Waar bestaande commerciële banken leningen verstrekken vanaf 1.000 dollar*, kunnen ondernemers ook voor kleinere leningen bij de ProCredit bank terecht. Het zal met name gaan om leningen van maximaal 5.000 dollar, waar de kleine ondernemers juist behoefte aan hebben.

Zo krijgen meer kleine ondernemers toegang tot normale financiële diensten zoals betaalrekeningen en internationale overboekingen.
Congo kent 55 miljoen inwoners en 2 miljoen kleine ondernemers maar heeft slechts 35.000 bankrekeningen. Het BNP ligt beneden 120 dollar per jaar.

Bijdrage aan economische stabiliteit
ProCredit Bank levert met zijn nieuwe bank een belangrijke bijdrage aan de economische stabiliteit in het door oorlog verscheurde Congo. Dit doet de bank door eenvoudige, eerlijke en transparante financiële diensten aan te bieden. De vele kleine ondernemingen vormen immers de ruggengraat van de economie.

Stichting DOEN
Stichting DOEN is één van de aandeelhouders van de ProCreditBank Congo. Mechtild van den Hombergh, directeur van Stichting DOEN: “Dankzij de ProCredit Bank Congo kunnen kleine ondernemers hun inkomenspositie verbeteren en op deze wijze investeren in hun eigen maatschappij-opbouw. DOEN vindt het van belang dat de focus van microfinanciering gericht is op Afrikaanse landen. Met name in Congo waar kleine ondernemers nauwelijks toegang hebben tot financiële diensten. De voor investeerders risicovolle landen als Congo bieden kleine ondernemers verreweg de minste mogelijkheden voor financiële diensten. DOEN levert graag haar bijdrage aan dit nieuwe initiatief in Congo, omdat het een duurzaam effect heeft.
Naast de bank in Congo heeft DOEN onder andere aan de wieg gestaan van zusterinstellingen in Ghana, Mozambique en Angola, die ondertussen 60.000 kleine ondernemers bedienen.”

Stichting DOEN maakt de oprichting van de ProCredit Bank Congo mogelijk met geld van de Nationale Postcode Loterij met een bedrag van 1 miljoen euro.