Vandaag heeft het college van B en W de strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 vastgesteld. De strategie moet zorgen voor een aanzienlijke vermindering van het gebruik van nieuwe grondstoffen en materialen en zo bijdragen aan een duurzame stad. De komende jaren gaat de gemeente diverse materiaalstromen in kaart brengen, van binnenkomst tot verwerking, om zo kostbare grondstoffen te behouden. Het doel is om in 2030 een halvering van het gebruik van nieuwe grondstoffen te bereiken, en in 2050 een volledig circulaire economie.

Amsterdam gebruikt in haar circulaire strategie een speciaal voor de stad ontwikkelde uitwerking van
het ‘donut model’ van de Britse econoom Kate Raworth. Dit model beschrijft hoe samenlevingen en
bedrijven kunnen bijdragen aan economische ontwikkeling die de grenzen van planeet en samenleving
respecteert.

Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck: “We leven momenteel met een economisch systeem
waarin we afgedankte producten met waardevolle grondstoffen onder de noemer ‘afval’ verbranden.
Eeuwig zonde, gezien de schaarste aan grondstoffen in de wereld. En het is ook niet wat we willen:
niemand wil leven in een wegwerpmaatschappij. Maar dat betekent dat we op een fundamenteel andere
manier naar onze economie moeten kijken: naar de manier waarop we consumeren, produceren en
verwerken. Als we materialen en grondstoffen hoogwaardig gaan verwerken, kunnen we voorkomen dat
ze bij het afval terecht komen. Ook moeten we meer producten delen en ze repareren als er slechts een
onderdeel stuk is. Zo kunnen we de grondstoffen behouden die we zo hard nodig hebben, én zorgen we
voor een vermindering van het energieverbruik.

De strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 bevat een groot aantal maatregelen waar bedrijven, de
gemeente en ook burgers de komende jaren mee te maken gaan krijgen. Amsterdammers gaan hun
afval anders aanbieden en minder voedsel verspillen, bouwbedrijven gaan met duurzame materialen
bouwen en de gemeente gaat zoveel mogelijk gebruikte producten inkopen.

Minder verspilling

In Nederland wordt gemiddeld 41 kilo aan eetbaar voedsel per persoon per jaar weggegooid. Om
voedselverspilling tegen te gaan, gaat de gemeente aan de slag met beleid gericht op specifieke
branches zoals hotels. Amsterdammers worden daarnaast ontmoedigd om voedsel te verspillen en de
gemeente zet zich in om de overschotten terecht te laten komen bij Amsterdammers die ze het hardst
nodig hebben. In 2030 moet dit leiden tot 50% minder voedselverspilling.

Anders omgaan met wat we hebben

Uit een peiling van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) onder Amsterdammers blijkt dat driekwart
van de ondervraagden bereid is om minder nieuwe spullen te kopen ten bate van het milieu. Om het
makkelijker te maken om anders en minder te consumeren, gaat de gemeente samenwerken met
bedrijven, lokale initiatieven en kennisinstellingen om binnen drie jaar een goed werkende en bereikbare
infrastructuur van deelplatforms, kringloopwinkels, online marktplaatsen en reparatiediensten op te
zetten.

Wethouder Van Doorninck: “Om te zorgen dat reparatie en hergebruik van spullen ook echt loont, roep
ik het Rijk op om de belasting op arbeid te verschuiven naar belasting op grondstoffen en energie. Zo
wordt repareren goedkoper, terwijl de aanschaf van een nieuw product duurder wordt. Bovendien
creëren we daarmee ook meer banen in de maakindustrie.”

Circulair bouwen

Bij de productie van materialen voor nieuwe gebouwen, zoals beton, komt veel CO2 vrij. Ook zijn
materialen nog niet altijd te hergebruiken als een gebouw aan het einde van zijn levensduur
gerenoveerd of gesloopt moet worden. Daarom gaat de gemeente Amsterdam de duurzaamheidseisen
bij het uitgeven van tenders aanscherpen. Zo moeten meer circulaire materialen worden gebruikt en
moeten meer gebouwen worden voorzien van een materiaalpaspoort. Op die manier is precies te zien
welke materialen er in een gebouw verwerkt zijn als deze gerenoveerd of gesloopt moet worden. In
Buiksloterham (Amsterdam Noord) heeft de markt al laten zien met deze eisen uit de voeten te kunnen:
de eerste circulaire stadswijk is daar nu in ontwikkeling.

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie wil in 2030 haar consumptie met 20% verminderen en alleen nog circulair
inkopen. De gemeente kijkt daarbij als eerste naar de verbruiksmaterialen en de inrichting van
gemeentelijke panden. Zo wil de gemeente minder nieuwe producten inkopen door zich te richten op
gebruik in plaats van op eigendom.

200 projecten in de stad

De gemeente Amsterdam werkt op dit moment samen met bedrijven en kennisinstellingen aan ruim
200 projecten die bijdragen aan een circulaire economie. Zo voert de gemeente in 2020 een pilot uit met
de verfindustrie en kringloopwinkels om afgedankte latexverf in te zamelen en geschikt te maken voor
verkoop.

Monitor voor materialen en grondstoffen

Om te zien welke acties en projecten uit de strategie het meeste bijdragen en waar de gemeente moet
bijsturen, ontwikkelt de gemeente een monitor. Met deze monitor wordt onder meer inzichtelijk welke
materiaal- en productstromen de stad binnenkomen en hoe deze worden verwerkt.